AKTUAALSET LIIKLUSÕIGUSES: 1. novembrist jõustuvad karistusseadustiku muudatused. Uut liiklusseaduses ja liiklussüütegude praktikas

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: 1. novembril 2017 jõustuvad karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse). Mh sätestatakse kohustuslik šokivangistus teistkordsel joobeseisundis juhtimisel, juhtimisõiguse äravõtmine, uued vangistuse määrad raske tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamisel joobeseisundis juhi poolt (tapmise sätete kohaldamine) jm. Käsitletakse ka uusi, 2017 jõustunud olulisemaid muudatusi liiklusseaduses ja liiklussüütegude uuemat praktikat.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad 1. novembril jõustuvaid karistusseadustiku muudatusi ning 2017. a jõustunud olulisemaid muudatusi liiklusseaduses ja liiklussüütegude uuemas praktikas.

Sihtgrupp: liiklusõigusega seotud isikud, sh menetlejad, liiklusjärelevalve teostajad, politseiametnikud, prokurörid, kohtujuristid, vanglaametnikud, advokaadid, advokaadi- ja õigusbüroode juristid ja konsultandid; kindlustusseltsid, kahjukäsitlejad, autokoolid ja transpordiettevõtted; ministeeriumide, ametite, inspektsioonide ja kohalike omavalitsuste  juristid, nõunikud, spetsialistid jt ametnikud, vaidluste lahendajad, kohtutäiturid jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

  1. november (kolmapäev) 2017

 

9.40-10.00          registreerimine

10.00-11.30     Einar Hillep, Justiitsministeeriumi karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik, eelnõu põhiautor

1. novembril jõustuvad  karistusseadustiku muudatused

  • Uute seadusemuudatuste vajadusest
  • Tingimisi karistuse kohaldamine korduval joobeseisundis juhtimisel
  • Elektrooniline valve alkoholi tarvitamise keelu korral
  • Joobeseisundis juhi poolt teisele isikule raske tervisekahjustuse tekitamine või surma põhjustamine
  • Alkoholi jt ainete tarvitamine pärast raskete tagajärgedega liiklusõnnetuse põhjustamist, sündmuskohalt põgenemine
  • Juhtimisõiguse äravõtmise kohustuslikud määrad kuriteo puhul
  • Muudatusi kriminaalmenetluse seadustikus, liiklusseaduses (tauniv hoiak)

 11.30-11.45 kohvipaus

11.45-13.15   Indrek Sirk, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli vandeadvokaat

  • 2017. a jõustunud liiklusseaduse olulisemaid muudatusi, sh lühidalt robotliikuri regulatsioonist, mopeedi uus definitsioon jpm
  • Uut liiklussüütegude praktikas, sh näiteid Riigikohtu praktikast

Küsimusi-vastuseid

 

Osalejatele väljastame soovi korral tõendi.

 

 

Osavõtutasu: 90 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine