ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA: ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine, sundlõpetamine, registrist kustutamine ja sissemakseta osaühingute probleemid

 

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega. Teemasid käsitletakse uuema kohtu- ja registripraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab äriühingute ühinemise, jagunemise, ümberkujundamise, sundlõpetamise, registrist kustutamise ja sissemakseta osaühingute problemaatikat viimase aja kohtu- ja registripraktika kontekstis.

 Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid, sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, kohtunike abid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Hotel L’Ermitage konverentsikeskus (Toompuiestee 19, Tallinn).

 

 

 

 

31. jaanuar (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00              registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45          Andres Vutt, dr. iur., Tartu Ülikooli õigusteaduskonna äriõiguse dotsent,  Advokaadibüroo Magnusson nõunik, ühinguõiguse revisjoni töögrupi liige

 

 1. Ühinemine, jagunemine, ümberkujundamine

Ühinemislepingu sisu, asendussuhte määramine, kapitali suuruse muutmine, juurdemaksed ja tagasimaksed, ebaehtsad jagunemised, aresti ja pandi mõju menetlustele, kustutamishoiatusega ühingute osalemine menetluses.

2. Ühingute sundlõpetamine ja registrist kustutamine

Äriühingu registrist kustutamise eeldused ja nende järgimata jätmise tagajärjed. Registrist kustutamise menetluslikud tagajärjed. Äriühingu registrisse ennistamise eeldused (likvideerija määramine juba kustutatud ühingule). Eraõigusliku juriidilise isiku sundlõpetamise alused ja tagajärjed.

3. Sissemakseta osaühing

Sissemaksete tasumise nõuded, väljamaksed ühingust, võlausaldajate ja osanike kaitse põhimõtted.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus;

13.15 – 14.15 lõuna

 

 

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, kaasuste lahendamine

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 14.5€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või alloleval registreerimisvormil

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki