Entries by admin

PRAKTILIST HALDUSMENETLUSES. HALDUSAKT

22. november 2017

Koolituse eesmärk: käsitleda praktilisi ja olulisemaid teemasid haldusmenetluses, sh haldusaktiga seonduvat. Kõik teemad on tihedalt seostatud praktiliste näidetega haldusmenetluse seaduse rakenduspraktikast, sh uuemast kohtupraktikast haldusasjades.

119€+KM

ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA

15. november 2017

Koolituse eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega.

129€+KM

AKTUAALSET LIIKLUSÕIGUSES: 1. novembrist jõustuvad karistusseadustiku muudatused. Uut liiklusseaduses ja liiklussüütegude praktikas

1. november 2017

Eesmärk: 1. novembril 2017 jõustuvad karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadus (suhtumise karmistamine sõiduki joobes juhtimisse). Mh sätestatakse kohustuslik šokivangistus teistkordsel joobeseisundis juhtimisel, juhtimisõiguse äravõtmine, uued vangistuse määrad raske tervisekahjustuse tekitamise või surma põhjustamisel joobeseisundis juhi poolt (tapmise sätete kohaldamine) jm. Käsitletakse ka uusi, 2017 jõustunud olulisemaid muudatusi liiklusseaduses ja liiklussüütegude uuemat praktikat.

90 €+KM