Entries by admin

RIIGIHANGETE LÄBIVIIMISE PRAKTILISED KÜSIMUSED

17. aprill

Eesmärk: anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud RHS-i rakendamisel tekkinud vaidlusalustest küsimustest ning analüüsida Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid. Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks.
Teemade käsitlemisel antakse kõigepealt koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi RHS-i sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

119€+km

UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS JT RAKENDUSKÜSIMUSI ANDMEKAITSEÕIGUSES

08. mai

Eesmärk: käsitleda isikuandmete kaitset ja isikuandmete töötlemise erisusi vastavalt uuele isikuandmete kaitse seadusele (võeti vastu 12.12.2018, jõustus 15.01.2019). Samuti käsitletakse teisi aktaalprobleeme andmekaitseõiguses, nt andmekaitse üldmääruse senist rakendumist, nõusoleku küsimist, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust, andmekaitsespetsialisti ning vastutavate ja volitatud töötlejate kohustusi jpm.

129€+km