Entries by admin

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI UUED LAHENDID 2018-aprill 2019

11. aprill

Eesmärk: käsitleda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uusi lahendeid alates 2018. Lisanduvad veel lahendid kuni aprilli alguseni 2019. Kõiki lahendeid lektor käsitleda ei jõua, mõned jäävad ülevaatlikuks või informatiivseks, kuid nende olulisemaid punkte saab huviline lahendite kokkuvõtetest ise lugeda. Rohkem kommenteeritakse tsiviilkohtumenetlust, täitemenetlust, pankrotimenetlust, ülevaatlikumalt uut korteriomandiõigust, perekonnaasju jm. Paar päeva enne koolitust saavad kõik koolitusele registreerunud meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

129€+km

UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS JT RAKENDUSKÜSIMUSI ANDMEKAITSEÕIGUSES

08. mai

Eesmärk: käsitleda isikuandmete kaitset ja isikuandmete töötlemise erisusi vastavalt uuele isikuandmete kaitse seadusele (võeti vastu 12.12.2018, jõustus 15.01.2019). Samuti käsitletakse teisi aktaalprobleeme andmekaitseõiguses, nt andmekaitse üldmääruse senist rakendumist, nõusoleku küsimist, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust, andmekaitsespetsialisti ning vastutavate ja volitatud töötlejate kohustusi jpm.

129€+km