Entries by admin

UUE RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE RAKENDAMINE

11. aprill 2018

Eesmärk: tutvustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uut redaktsiooni (jõustus 27.11.2017). Koolitusel selgitatakse, milliseid uusi kohustusi tuleb kohustatud isikutel täita võrreldes seni kehtinud nõuetega. Mh hoolsusmeetmete kohaldamist (praktilisi näiteid) ja ka tegelikke kasusaajaid ning nende registrit. Antakse selgitusi, kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid (eelkõige kauplejaid, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 € või sellega võrdväärse summa muus vääringus) jpm.

129€ + KM

MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS PRAKTIKAS. EUROOPA MAKSEKÄSK

17. mai 2018

Eesmärk: käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist hilinenud maksete sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01. jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele.

129€ + KM

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI OLULISEMATE LAHENDITE ÜLEVAADE 2016 lõpp-2018 algus (sh ühisvara ja kaasomandi jagamine jm perekonnaõiguses, tsiviilkohtumenetlus, täitemenetlus jpm)

19. aprill 2018

Eesmärk: kommenteerida Riigikohtu tsiviilkolleegiumi tähtsamaid lahendeid nov 2016 – 2018 algus. Mh ühisvara ja kaasomandi jagamist, perekonnaõigust (elatis, laste hooldusõigus, eestkoste), tsiviilkohtumenetlust (sh hagi tagamine, hagi ja hagemisõigus, menetluskulud jm), täitemenetlust ja ülevaatlikult teisi lahendeid.

129 € +KM

MIDA TEHA, ET ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAKS 25.05.2018 RAKENDUVATELE NÕUETELE? UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSE EELNÕU

22. märts 2018

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

129 € +KM