Entries by admin

Tehnovõrkude või -rajatiste talumine pärast Riigikohtu 11.10.2017 lahendit, lahendusvõimalused jm aktuaalset

6. detsember 2017

Koolituse eesmärk on käsitleda uue, 11.10.2017 Riigikohtu tsiviilkolleegiumi täiskogu lahendi valguses võõral kinnisasjal paikneva tehnovõrgu või rajatise omandikuuluvust (tehnorajatis kui kinnisasja oluline osa) ja võimalusi probleemi lahendamiseks. Samuti käsitletakse juurdepääsuõigusi tehnovõrgule või -rajatisele ning tehnovõrgu talumise tasude kehtestamise seaduseelnõud.

99€+KM

ÜHINGUÕIGUSE UUEM KOHTU- JA REGISTRIPRAKTIKA

31. jaanuar 2018

Koolituse eesmärk: käsitleda äriühingute ühinemist, jagunemist, ümberkujundamist, sundlõpetamist ja registrist kustutamist, samuti sissemakseta osaühingute probleeme. Koolitus toimub seminari vormis kaasuste lahendamisega.

129€+KM