PRAKTILINE TÕENDAMINE JA TÕENDIPÕHINE ARGUMENTEERIMINE ÄRISUHETES

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud ettevõtete ja asutuste töötajatele ja juristidele, kelle tööülesannete hulka kuulub tööprotsesside, lepingute täitmise ja projektide juhtimine või jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud kõigile neile, kes soovivad parandada oma teadlikkust ja oskusi ka igapäevaste tehingute tõenduslikul tagamisel.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

22. mai (kolmapäev) 2019

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00 – 16.00   Mario Rosentau, dr. iur., Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor, Advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat

Lektorist: õigusteaduse doktor (2004), teadusmagister filosoofias (1998), Tartu Ülikooli õppejõud (alates 2005), vandeadvokaat (alates 2013), kogenud koolitaja (alates 2004). Seejuures arvutitehnikaga hakkas Mario tegelema juba 1987. aastast, filmiga 1981 ja fotograafiaga 1975

 

Sissejuhatus:

Õigus tõenduseta on (vaidluses) jõuetu!

Mart tellis maja katuse remondi ja maksis selle eest 9000 eurot. Kuu aja pärast tuli sügistorm: katuselt lendas osa pealiskattest ning läbijooksnud vihmavesi rikkus aluskatte ja vahelae. Mart teatas katusefirmale, et remont oli halvasti tehtud ning nõudis katuse ja vahelae parandamist. Katusefirma keeldus, pidades kahju põhjustajaks loodusõnnetust ja korralikuks remondiks liiga väikest Mardi pakutud eelarvet. Mart tellis katuse paranduse tuttavalt ehitajalt, kes 3000 euro eest vead parandas. Mart nõudis katusefirmalt nende puuduliku remonttöö parandamise eest 3000 eurot – võlaõigusseadus annab töö tellijale sellise nõudeõiguse. Paraku kohus Mardile seda hüvitist välja ei mõistnud: Mart ei suutnud tõendada, et tema kahjud tekkisid just katusefirma puuduliku töö tõttu. Mida Mart tegi valesti, et ta hüvitisest (3000 eurost) ilma jäi?

Miks (milleks) hoolikas ja ettevaatav tõendamine on vajalik ja kasulik?

 • Õigusvaidlusi põhjustavad kahte tüüpi illusioonid, mida lepingute või õiguste rikkujad hellitavad. Esiteks: „mul on õigus!“ (kuigi seaduse või lepingu silmis tegelikult pole), ja teiseks: “küll ma sellest puhtalt välja tulen…!” („… sest nähtavasti pole minu vastu tõendeid!“) Need illusioonid tuleb rikkujalt võimalikult ruttu – enne kui temas kasvab otsustavus vaidlema hakata – ära võtta! Kunst on selles, kuidas seda teha!
 • Enne vaidluse tekkimist tõendamisele tavaliselt ei mõelda, ehkki just siis on tõendamine palju lihtsam kui tagantjärele: aja jooksul tõendid hävivad, kaovad, muutuvad seosetuteks, upuvad infomürasse jne. Tõendamine võib olla ajas tagasivaatav (nagu kuritegude avastamisel) või ettevaatav – nagu näiteks ehitustöö dokumenteerimisel. Ettevaatavat tõendamist – tõendite tekitamist ja säilitamist võimaliku (õigus)vaidluse puhuks – pahatihti alahinnatakse. Õige hoiaku korral polegi see nii keeruline!
 • Füüsiline maailm ei pea sündmustest logi(raamatut). Jäljed maailma sündmustest on juhuslikud, katkendlikud ja kuluvad ruttu. Sestap tuleb vajalikku logi(raamatut) ise pidada!
 • Tõendeid on võimalik võltsida (fabritseerida või manipuleerida). Eriti käib see digitõendite kohta, mille võltsimiseks pole enam isegi eriteadmisi vaja (nt süvavõltsingud – deep fakes).
 • Erinevalt kriminaalmenetlusest, paljude kohtueelsete ja kohtuväliste menetluste, sh äriliste ja igapäevaste tehingute tarvis ei kirjuta seadused üksikasjalikult ette, kuidas tõendeid tõhusalt koguda, talletada ja kasutada. Sellele vaatamata – igat vaidlusriskiga õigussuhet peaks tagama (kohtukõlblik) „tõendiportfell“!
 • Nii mõnigi „tõend“ (digifoto, andmekanne jmt) ilma saatva ja kinnitava protokollita ei olegi tõend! Kuidas sündmusi, asjaolusid ja toiminguid õigesti protokollida?
 • Protsesside (lepingu täitmise, töö tegemise, menetlustoimingute) dokumenteerimine ongi ettevaatav tõendamine! Miks seda siis alahinnatakse ja „üle jala“ tehakse?

Lektor näitab koolitusel, kuidas praktilises tõendamises tõhusalt kasutada üldtuntud tehnilisi seadmeid – nutitelefoni, foto- ja videokaameraid, diktofoni, arvutit – ja kuidas nende salvestisi fikseerida tõendamiskindlas õiguslikus vormis. Samuti esitab lektor elulisi tõendamise näiteid ja valmis tekstipõhju nii igapäevastest elulistest juhtumitest ja kui ka keerukatest kohtuvaidlustest.

Koolituse teemad:

Õiguskindel ja õiguspärane tõendamine

Õigusvormi – vaba, (liht)kirjaliku jne – tähendus tõendamises. Vormivabadus ja vorminõuded. Vorminõude rikkumise tagajärjed.

Ettevaatava õiguspärase tõendamise ja õigusvastase jälitamise piiritlemine.

Kuidas õigesti kasutada digifotograafiat?

1) Millal piisab nutitelefonist, millal on vajalik profikaamera?

2) Miks foto juurde on vaja (tõendi)protokolli? Mida ja kui autentselt kaamera ise protokollib?

3) Millal tuleks fotole eelistada videosalvestust – ja vastupidi?

4) Millal on vajalik lisavalgustus – välklamp või led-valgustid?

Kuidas õigesti kasutada diktofoni?

1) Helisalvestis õigusvormis: suulisest notariaalse tõestuseni.

2) Nõupidamise või koosoleku protokollimine.

3) Tehingu tõendamine või vormistamine.

4) Telefonivestluse salvestamine.

5) Tunnistajate jt asjaosaliste ütluse autentne ja usutav protokollimine.

Kuidas õigesti kasutada arvuti võimalusi?

1) Kuidas õigesti kasutada digikonteinerit tõendite fikseerimiseks?

2) Oluliste asjaolude (nt lepingu rikkumise) fikseerimisest ja tõendamisest e-kirjaga. Kuidas õigesti säilitada e-kirju ja nende manuseid?

3) Kuidas fikseerida tõenditena veebilehti?

4) Kuidas fikseerida tõenditena andmekandeid? Milliseid nõudeid tuleks esitada (arendatava, ostetava) infosüsteemi logile, et sellel oleks vajalik tõendamisjõud – nt andmevarguse tuvastamiseks ja tõendamiseks?

5) Kuidas skaneerida masinloetavatena paberdokumente?

6) Kuidas tõendamisel tõhusalt kasutada arvutigraafikat?

7) Kuidas koostada tõhus tõendiportfell?

8) Millised on võimalused tunda ära võltsitud tõendeid? Kuidas ise vältida võltsimise kahtlusi?

Kuidas tõendeid (tõendiportfelli) õigesti kasutada?

1) Milliste tõendite saamiseks on tarvilik sõltumatu (teaduslik) ekspertiis?

2) Tõendite asendist ja rollist õiguslikus argumentatsioonis: asjaolud, tõendid ja õigusnormid õigusargumentidena. Mis on tõendamiese? Milliseid asjaolusid tuleb tõendada ja milliseid mitte? Otsesed ja kaudsed tõendid, tõendid tõendite kohta. Tõendite liigid.

3) Tõendamiskoormuse tähendus ja põhimõtted: kes, miks ja millal peab oma väiteid tõendama? Tarbijat kaitsev ümberpööratud tõendamiskoormus.

4) Tõendusliku järeldamise põhimeetodid (nt järeldus vaadeldavalt vaadeldamatule, järeldus parimale seletusele jt) – lihtsalt ja piltlikult!

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,80€). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök. Hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

RIIGIHANGETE LÄBIVIIMISE PRAKTILISED KÜSIMUSED

Eesmärk: anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud RHS-i rakendamisel tekkinud vaidlusalustest küsimustest ning analüüsida Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid. Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks.

Teemade käsitlemisel antakse kõigepealt koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi RHS-i sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Sihtgrupp: Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

17. aprill (kolmapäev) 2019

 

9.40-10.00       hommikukohv ja registreerimine

10.00-13.30     Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on viinud läbi hulgaliselt riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

 

Koolituse teemad:

 1. Riigihangete (hankemenetlused, minikonkurss, lihthankemenetlused, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlused) läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
 2. Nõuded hankija otsustele.
 3. Riigihanke alusdokumendid.
  Kohtupraktika nende vaidlustamise tähtaegsusest. Kvalifitseerimise tingimuste ja pakkumusele esitatavate nõuete eristamine. Hankelepingu kestuse kindlaksmääramine.
 4. Kõrvaldamise alused.
  Valikuliste kõrvaldamise aluste (RHS § 95 lg 4) kontrollimine. Kõrvaldamine hankelepingute rikkumise põhjendusel.
 5. Kvalifitseerimine
  Tingimuste kehtestamine. Teise isiku vahenditele tuginemine.
 6. Hankepass
  Puudused esitatud hankepassis
 7. Pakkumuste vastavuse kontrollimine.
  Teisele ettevõtjale toetumine. Pakkumuse muutmine.
 8. Hankelepingu sõlmimise ooteajad.
 9. Hankelepingu muutmine ja uuendamine. Hankelepingu tühisuse tuvastamine.

 

Küsimusi-vastuseid

Koolitusel kasutatakse slaide ja tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 4,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

 

AUTORIÕIGUS TÖÖLEPINGUTES JA TÖÖVÕTUSUHETES

Eesmärk: Kas müügikuulutuse tarvis tehtud foto autost, sotsiaalmeedias avaldatud reisipildid, internetist endale kogutud naljapiltide kogu, lepingu projekt, seaduse tõlge, lõpetamata romaan, näidendi pealkiri, avalikul peol esitatud rahvalaul, uudispildid erakonna miitingust, teaduskonverentsi või aktsionäride üldkoosoleku ettekanne, arvutiprogrammi tegumi-list, toiduretsept jpt loometöö viljad – saavad autoriõiguslikku kaitset?

Kas kontserti, koolitust või perfomance’i tohib ilma loata helis või videos salvestada?

Kas autor võib kirjutada teose sahtlisse ja keelata isegi sellele viitamise? Mis tingimusel võib üliõpilane viidata kaasüliõpilase kaitsmata ja avaldamata magistritööle? Kas tõlkija nimi peab olema teosel tingimata märgitud? Kas kolleegi kirjutatud kõnet võib tema loata muuta? Kas tööülesandena kirjutatud analüüsile juhiseid ja visandeid lisanud ülemus muutub analüüsi kaasautoriks? Kes otsustab, millal teos on valmis, ja miks on see oluline? Kas teoseid saab „patenteerida“?

Kas Tammsaare Tõest ja Õigusest võib pärijatelt luba küsimata teha näidendi? Aga Kivirähki Rehepapist?

Luuletaja esitab oma seni avaldamata luuletuse avalikul üritusel – kas seda võib ajalehes luuletaja loata tsiteerida? Aga etendatud näidendit, mida pole trükis avaldatud?

Kaks sõpra otsustavad luua uudse veebilahenduse. Üks sõpradest mõtleb välja ja joonistab paberile tarkvara ideestiku. Teine programmeerib jooniste järgi PHP-keeles valmis lahenduse. Tulu jagamisel lähevad aga sõbrad tülli: kumbki peab ennast lahenduse autoriks. Kellel on õigus (millele)? Mida sõbrad vaidluse vältimiseks oleksid pidanud tegema?

Vabakutseline kunstnik loob ettevõtja tellimusel firmamärgi (logo). Ettevõtja – autoriga selles kokku leppimata – registreerib logo EL kaubamärgina. Kellele kaubamärk kuulub?

Toimetaja leidis veebist joonise, mis tema arvates sobis toimetatava raamatu illustratsiooniks. Kuna ta lisas joonise viimasel hetkel, ei jõudnud raamatu autor käsikirja enne trükkiminekut vaadata. Autor nägi joonist tiražeeritud raamatus, talle see ei meeldinud ja ta nõudis joonise eemaldamist või raamatu müügilt kõrvaldamist. Kas autoril on õigus sellisteks nõueteks?

Millised töötajad on autorid ja milline töine looming saab üldse autoriõiguse kaitse?

Tarkvarafirmas töölepinguga töötav programmeerija teeb kodus omal algatusel uudse tööprotsesside haldamise lahenduse ja pakub tasu eest seda oma tööandjale. Tööandja väidab, et kuna töötaja loodud lahendus on sama tüüpi tema tööülesannetega, siis kuuluvad lahenduse kõik varalised õigused tööandjale ja nõuab lahendust endale, olles küll valmis maksma lisatasu. Töötaja keeldub. Kellel on õigus?

Miks ja milles erinevad autori, tööandja ja tellija õigustatud huvid autoriõiguste suhtes? Miks õigusnõustajad võivad anda neile vastupidist nõu, õigust ja moraali sellega rikkumata?

Kui varalisi autoriõigusi pole reguleeritud töölepingus, on paremas seisus autori tööandja. Kui varalisi autoriõigusi pole reguleeritud töövõtulepingus, on paremas seisus autor. Kui mistahes lepingus pole reguleeritud isiklikke autoriõigusi, on tööandja või töö tellija võtnud mõttetu riski. Miks nii?

Milles erinevad lepingu sätted autor annab tellijale kõik varalised õigused ja autor annab üle (loovutab) tellijale kõik varalised õigused?

Miks autoriõiguse seadus eelistab autorit või autoriõigusi omavat tootjat tellija ees ja kuidas lepinguga seda ebasümmeetriat tasakaalustada?

Tarkvaratootja maksab programmeerijale tarkvara eest litsentsitasu, restoran maksab kokale tema vanaema retsepti eest litsentsitasu, tööandja maksab töötajale kuuluva domeeninime ja kaubamärgi kasutamise eest litsentsitasu: millistel juhtudel tuleb litsentsitasult maksta kõik tööjõumaksud ja millistel üksnes tulumaks?

Kõigile neile ja paljudele teistele küsimustele saate koolitusel vastuse! Küsimusi võite lektorile ka eelnevalt saata.

Sihtgrupp: Koolitus on mõeldud ennekõike asutuste-ettevõtete vastutavatele töötajatele ja juristidele, kes autoriõigust (põhjalikult) ei tunne, kuid kelle tööülesannete hulka kuulub autoritega sõlmitavate töö- ja töövõtulepingute koostamine ja täitmise jälgimine. Samuti on koolitus mõeldud kõigile neile, kes tutvust autoriõigusega peavad vajalikuks või lihtsalt huvitavaks.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

16. mai (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00   Mario Rosentau, dr. iur., Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor, Advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat

 

Sissejuhatus: tutvustus, lühike vestlus kuulajatega, käsitletavate teemade ülevaade.

Lühiülevaade EL autoriõiguse reformist ja värskest autoriõiguse direktiivist, eelkõige artiklitest 13 (interneti üleslaadimisfiltrid jm) ja art 11 (klikitasud jm).

Intellektuaalomandist (IO) ja selle tüüpidest: autoriõiguse, tööstusomandi jt IO-te erinevused. IO kui (ettevõtte) immateriaalne vara, mis sageli on (bilansis) arvele võtmata.

Autori isiklike ja varaliste õiguste erinevused.

Autorileping töölepingus ja töövõtulepingus – autoriõiguse vaatepunktist on neil üks sügav ja oluline erinevus!

„Kiusliku autori probleem“: autori isiklike õiguste riskivaba teostamine autorilepingus. Varaliste autoriõiguste loovutamine ja jagamine. Seaduse nõuded autorilepingu sisule (lahtiste tingimuste piirangud) ja vormile (vaba vormi keeld). Autori õigus autoritasule.

Autoritasu maksustamisest: millal üksnes tulumaks, millal ka sotsiaalmaksud?

Mitme autori (sh autorite kollektiivi) ja mitme teose (nt entsüklopeedia, artiklite kogumiku või infosüsteemi) autoriõiguste keerukus ja selle lepinguline lahendamine. Autori õigus teha teosest tuletisi (tõlge, töötlus, kohandus).

Avaldatud teoste vaba kasutamise õigused.

Plagiaat ja piraatlus: teose tsiteerimise, ideede õiguspärase jäljendamise ja teose õigusvastase kopeerimise piirid. Autoriõigusi rikkuva ja (akadeemilisi) häid tavasid rikkuva plagiaadi piirid.

Koolituse käigus esitab lektor erinevaid praktilisi näiteid, nõuandeid ja kokkulepete tekste. Lektor vastab koolituse käigus kõigile ülalesitatud küsimustele, samuti kuulajate küsimustele, mis pakuvad konkreetsest nõuandevajadusest laiemat huvi.

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,80€). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök. Hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki

UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUS JT RAKENDUSKÜSIMUSI ANDMEKAITSEÕIGUSES

Eesmärk: käsitleda isikuandmete kaitset ja isikuandmete töötlemise erisusi vastavalt uuele isikuandmete kaitse seadusele, (jõustus 15.01.2019) ja IKS-i rakendamise seadusele (jõustus 15.03.2019). Samuti käsitletakse teisi aktaalprobleeme andmekaitseõiguses, nt andmekaitse üldmääruse GDPR senist rakendumist, nõusoleku küsimist, õigustatud huvi, mõjuhinnangu koostamist, enda andmete parandamist ja kustutamist, otseturundust, andmekaitsespetsialisti ning vastutavate ja volitatud töötlejate kohustusi jpm.

Sihtgrupp: kõik isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise, töötlemise ja avalikustamisega, mh riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete, haridusasutuste töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus ( Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

08. mai (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch&Partnerid vandeadvokaat, CIPP/E

Urmas Kukk on TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni ja International Association of Privacy Professionals (IAPP) liige

 

 

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus
eesmärgi piirang
võimalikult väheste andmete kogumine
õigsus
säilitamise piirang
töötlemise tähtaegade määramine.
usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Läbipaistvus. Andmekaitse poliitika või isikuandmete töötlemise reeglid?
 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõusoleku andmine ja tagasivõtmine andmete töötlemiseks, selle vormistamine
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Isikuandmete töötlemine seoses võlasuhte rikkumisega
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded
 • Haridusasutuste, meditsiinisektori, krediidiasutuste jt andmete töötlemise erisusi
 • Nõusolek cookied töötlemisele
 • Mida tööandja tahab, et andmekaitsespetsialist teeks, kuid mida ta ei tohi(ks) teha.
 • Andmekaitse mõjuhinnang. Miks peaks iga isikuandmete töötleja koostama mõjuhinnangu Mõjuhinnangu koostamise abivahendid.
 • Millal on õigus nõuda enda kohta käivate isikuandmete parandamist/kustutamist. Millal töötleja on kohustatud andmed kustutama. Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Miks ei  saa isikundmete piiramise või kustutamise otsustamist jätta mõnikord andmesubjekti hooleks?
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Isikuandmete kaitse otseturunduses (müügikirjade, spämmkirjade jms saatmine. Nõusoleku küsimine)
 • Töötlemistoimingute registreerimine
 • Andmekaitsespetsialist. Vastutavate ja volitatud töötlejate kohustused ja vastutus
 • Sanktsioonid ja karistused uute nõuete rikkumisel

 

Küsimused-vastused

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 129€. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki