Prindi

KINNISASJA MÜÜK JA SELLEGA SEOTUD PROBLEEMID (lepingutingimused, ostueesõigused, tagatiste sh hüpoteekide, käsutuskeeldude jm üleminek)

Eesmärk: Käsitleda kinnisasja müügis olulisemaid probleemkohti, lepingutingimusi, kokkuleppeid, kohustuste üleminekuid jpm, mis aitavad vältida võimalikke edaspidiseid vaidlusi.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, krediidiasutustest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja kohtute konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

30. oktoober (kolmapäev)

 

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

 

 • Kumba müüa – kas kinnisasi või kinnistu omanikuks oleva äriühingu osalus? Millal kohalduvad kinnisasja müügile ettevõte ülemineku sätted?
 • Millised tingimused seab seadus pooltevahelistele lepingueelsetele läbirääkimistele? Mida tuleb lepingueelsete läbirääkimiste käigus teisele poolele avaldada, mida mitte? Kuidas kaitsta konfidentsiaalset informatsiooni?
 • Kavatsuste protokoll (letter of intent ehk LOI) – miks on vajalik ja kuidas see osapooli kaitseb? Kas kavatsuste protokoll on eelleping VÕS § 33 tähenduses? Millises vormis peaks kavatuste protokoll olema sõlmitud? Kuidas tagada, et müüja paralleelselt mitme erineva potentsiaalse ostjaga läbirääkimisi ei peaks? Milliseid õiguskaitsevahendeid saab kasutada, kui teine pool rikub kavatsuste protokollist tulenevaid kohustusi?
 • Kas kinnisasja müügil on õigusliku auditi läbiviimine vajalik? Millele pöörata tähelepanu õigusliku auditi läbiviimise käigus?
 • Kuidas korraldada õigusliku auditi läbiviimist?
 • Kuidas mõjutavad õigusliku auditi tulemused ostuhinda?
 • Millised teemad peaksid kindlasti olema reguleeritud müügilepingus?
 • Kellele on vaja kinnitusi ja garantiisid (representations & warranties)? Mis saab, kui neid ei ole?
 • Milline on müüja seadusjärgne vastutus? Miks piirata müüja vastutust müügilepingus ja kuidas seda teha tuleks? Mida tähendab „as is“ tingimustel müük?
 • Missuguseid kokkuleppeid tuleks müügilepingusse lisada seoses ostueesõigustega?
 • Kuidas tagada ostuhinna tasumist? Mis rolli täidab omandieelmärge?
 • Millal toimub tehingu lõpuleviimine (Closing) müügilepingu allkirjastamisega samal ajal ning millal toimub tehingu lõpuleviimine hiljem? Millistest tingimustest ja kannetest peaks tehingu lõpuleviimine sõltuma?
 • Kuidas reguleerida kinnistu valduse üleandmist?
 • Millised on tavapärased müügilepingu lisad – kandeavaldused, kinnitused, nõuetest loobumine?

 

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,8€). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki