Prindi

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) kohaldamise ja kohtupraktikas tõusetunud probleemid

Eesmärk: Käsitleda korteriomandi-ja korteriühistuseaduse (KrtS-i) rakendamisel esilekerkinud rohkeid probleeme ja võimalusi nende vältimiseks, arvestades esimest kohtupraktikat.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

17. oktoober (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

 

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

 

 1. Olulisemad muudatused korteriomandi- ja korteriühistuseaduses (KrtS-is) võrreldes varasemate seadustega ning KrtS-i sätete tagasiulatuv mõju.
 • 1.1. Eriomandi eseme (reaalosa) mõistega seonduvad probleemid (vt KrtS § 4).
 • 1.2. Muude sätete kohaldamise võimalused (vt KrtS § 1 lg 3, § 20 lg 1, § 24 lg 1, § 49, § 51 lg 1, § 63 lg 1, § 68 lg 3).
 • 1.3. Korteriühistu (KÜ) liikmeksolek (vt KrtS § 1 lg 4, § 15).
 • 1.4. KÜ põhikiri (vt KrtS § 5, § 17, § 20 lg-d 2 ja 3, § 21 lg 3 jt).
 • 1.5. Teabe andmise kohustus (vt KrtS §-d 45–47).
 1. Teemasse puutuvad üldised kohtumenetlusõiguslikud küsimused.
 • 2.1. Hagi ja hagita menetluse eristamine (TsMS § 613 lg 1).
 • 2.2. Menetlusosaliste ring hagita menetluses (vt TsMS § 614 lg-d 1 ja 2; KrtS § 9 lg 6, § 12 lg 1, § 37 lg 2).
 • 2.3. Kohtu seotus menetlusosaliste avalduste ja taotlustega (TsMS § 477 lg 5).
 1. Korteriomanike (KO) kokkulepped (KrtS §-d 3, 9, 13, 14 jt).
 • 3.1. KO kokkulepetega lahendatavate küsimuste ring (vt KrtS §-d 5, 9, 13, 14, § 34 lg 1, § 38 lg 1, § 58; AÕS § 74).
 • 3.2. KO kokkulepete ja KÜ põhikirja vahekord (vt KrtS § 17 lg 2, §  40 lg 2, § 41 lg 2).
 1. Erikasutusõiguse (EKÕ) seadmine (KrtS § 14 jt) ning selle erinevus kaasomandi kasutuskorrast ja muudest kokkulepetest ning otsustest.
 • 4.1. EKÕ mõiste (vt KrtS § 14).
 • 4.2. EKÕ, kaasomandi kasutuskorra ja nn kodukorra vahekord (vt ka KrtS § 5, § 13,  34 lg 1; AÕS § 71 lg 3, § 72 lg-d 1 ja 3).
 • 4.3. EKÕ kohta kinnistusraamatusse märke tegemine (vt KrtS § 3 lg-d 3 ja 4, § 9 lg 6, § 13 lg 3).
 • 4.4. EKÕ saamiseks esitatava avalduse menetlemise erisused ja EKÕ-ga seonduvate sätete tagasiulatuva jõu probleemid (vt KrtS § 65).
 • 4.5. Kasu saamise õiguse arvestamine EKÕ seadmisel (vt AÕS § 72 lg 2).
 1. Korteriomanike üldkoosolek (KÜK) ja selle otsused (KrtS §-d 20–23 jt).
 • 5.1. KÜK kokkukutsumise, pidamise ja otsuse tegemise põhimõtted (KrtS §-d 20–23).
 • 5.2. KÜK otsuste vaidlustamine ja kehtetus (vt KÜS § 29).
 1. Korteriühistu juhatuse, valitseja ja majahalduri regulatsiooniga seonduvad probleemid (KrtS §-d 24–28 jt).
 2. Nõuded korteriomaniku vastu, mis seonduvad korteriomandite majandamisega ja kahju tekitamisega (KrtS §-d 34-42 jt).
 3. Korteriomaniku nõuded korteriühistu, valitseja ning teiste korteriomanike vastu, mis seonduvad kulutuste tegemisega ja kahju tekitamisega (VÕS § 115, §-d 127-140; KrtS §-d 30, 31, § 34 lg 3, § 37-39 jt; AÕS § 72 lg 4).

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki