- Preismann Koolitus - http://preismann.ee -

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse õiguslikud ja praktilised probleemid

Eesmärk: Käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse rakendamisel. Mh käsitletakse ka kõikvõimalikke nõudeid korteriomanike vastu.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud jpt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

5.märts (neljapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkollegiumi kohtunik

 

 1. Eriomandi loomise kokkulepe (KrtS §-d 3–5 jt).
 2. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast (KrtS §-d 9, 13, 14 jt; AÕS § 72 lg 1).
 3. Korteriomanike kokkuleppel otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 9, 13).
 4. Korteriomanik häälteenamusega otsustavad küsimused, mis ei seondu korteriomandi valdamisega, kuid puudutavad eriomandi esemete ja kaasomandi eseme kasutamist (KrtS §-d 17, 20 jt).
 5. Korteriomanike kokkulepete ja korteriomanike üldkoosoleku otsuste kohustuslikkus korteriomaniku eriõigusjärglastele ja sellega seonduvad kinnistusraamatu kanded (KrtS § 13 lg 3 jt).
 6. Korteriomanike üldkoosoleku otsuse kehtetus (KrtS § 29 jt).
 7. Korteriomandi võõrandamise nõue (KrtS §-d 32, 33).
 8. Korteriomaniku nõuded korteriühistu (KÜ) vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 14 lg 3).
 9. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded KÜ vastu (VÕS § 115 jt).
 10. KÜ kahju hüvitamise nõuded korteriomaniku vastu (VÕS § 115 jt).
 11. Korteriomaniku, korteriomandit kasutava isiku ja KÜ nõuded korteriomanike vastu kohustuste rikkumise lõpetamiseks (KrtS § 30 lg-d 2–4, AÕS §-d 72 lg 5, §-d 80, 89 jt).
 12. Korteriomaniku nõuded korteriomanike vastu kohustuse täitmiseks (VÕS § 101 lg 1 p 1, § 108, KrtS § 31 jt).
 13. Korteriomaniku kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu (VÕS § 115 jt).
 14. Kolmandate isikute kahju hüvitamise nõuded korteriomanike ja KÜ vastu (KrtS § 34 lg 3, VÕS 53, ptk jt sätted).
 15. Korteriomaniku hüvitisnõuded teiste korteriomanike ja KÜ vastu seoses kaasomandi esemele tehtud kulutustega (VÕS § 1018 jj, KrtS § 37, AÕS § 72 lg 4 jt sätted).
 16. Korteriomaniku õigus temale kuuluva mõttelise osale vastavale kasule (TsÜS § 62, AÕS § 71 lg 2 ja § 72 lg 2, VÕS § 1037 lg-d 1 ja 3 jt sätted).
 17. Ühine korteriomand (KrtS § 15 jt).
 18. KrtS-i sätete tagasiulatuva ja varem kehtinud sätete edasiulatuva kohaldamise probleemid (KrtS § 65 jj).
 19. Korteriomandisse puutuvate kohtuasjade menetlusõiguslikud probleemid.

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi
Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki