Prindi

LEPINGUVÄLISELT TEKITATUD KAHJU HÜVITAMISE AKTUAALSED PROBLEEMID RIIGIKOHTU 2017-2018 PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda lepinguvälise kahju hüvitamise probleeme uuema Riigikohtu praktika valguses.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, konsultandid, nõunikud (advokaadi ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kindlustusfirmadest, inkassofirmadest, kinnisvarasektorist omanikud, hooldajad, haldajad, korteriühistud jt), samuti krediidi- ja laenuandjad, kindlustusfirmad, kahjukäsitlejad, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, õigusnõustajad, võlanõustajad, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigi ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes  puutuvad kokku lepinguvälise kahju nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

                                                                                 

14. veebruar (neljapäev) 2019

 

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

  1. Faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule kahju tekitamise eest (VÕS § 115, §-d 1018–1024, § 1043 jj)

1.1.  Faktilise ühingujuhi vastutus lepingu rikkumisega äriühingule tekitatud kahju eest

1.2.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustatud käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.3.  Faktilise ühingujuhi vastutus õigustamatu käsundita asjaajamise käigus äriühingule tekitatud kahju eest

1.4.  Faktilise ühingujuhi deliktiline vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

1.5.   Olematut kohustust täitva faktilise ühingujuhi vastutus äriühingule tekitatud kahju eest

 

  1. Kaitsenormi rikkumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 7, lg 3, § 1050)

2.1. Deliktiline vastutus isikuandmete ebaseadusliku töötlemisega tekitatud kahju eest

2.2. Äriühingu juhatuse liikme deliktiline vastutus äriühingu võlausaldajatele tekitatud kahju eest

2.3. Mõjuvõimu kasutanud isiku deliktiline vastutus äriühingule kahju tekitamise eest

 

  1. Tahtlikust heade kommete vastasest käitumisest tulenev deliktiline vastutus (VÕS § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
  2. Hagi tagamisega või muul viisil esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamise kohustus (TsMS § 391; HKMS § 28 ja § 254 lg 3)
  3. Töötaja ja tööandja solidaarne deliktiline vastutus  (VÕS § 137, § 1043jj, VÕS § 1054 lg 1, TLS §-d 74–76)
  4. Koolieelse lasteasutuse järelevalve all viibiva lapse õigusvastaselt tekitatud kahju eest vastutavate isikute mittesüüline deliktiline vastutus (VÕS § 137 lg 1, § 1053)
  5. Kahju tekitamise lõpetamise  või sellega ähvardamisest hoidumise nõue (AÕS § 89, VÕS § 1055 lg-d 1 ja 2)
  6. Lepingu sõlmimiseks kohustamine deliktiõiguse sätete alusel (VÕS § 136 lg 5, § 1043, § 1045 lg 1 p 8)
  7. Laenuandja vastutus käendajale teavitamiskohustuse rikkumisega tekitatud kahju eest (VÕS § 14 lg 2, § 115)

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis)  hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki