MAKSEKÄSU KIIRMENETLUS PRAKTIKAS. EUROOPA MAKSEKÄSK

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda maksekäsu kiirmenetluse praktilist rakendamist rahasumma kuni 6400€ sissenõudmisel. Samuti Euroopa maksekäsu rakendamisvõimalusi piiriüleste võlgade sissenõudmisel ja selle täidetavust. Koolitusel tuuakse praktilisi näiteid ja antakse nõuandeid vigade vältimiseks. Mh käsitletakse ka 01.01.18 jõustunud uut tsiviilkohtumenetluse sätet, mis seab krediidikulukuse määra ülempiiri ja viivise määra, mille puhul ei kohaldata maksekäsu kiirmenetlust tarbijalepingutele. Euroopa maksekäsu selgitamisel saab juhiseid jurist, kes ostutab õigusabiteenust oma kliendile seoses Euroopa maksekäsumenetlusega, mh kuidas täita vorme, mis toimub kohtus, toimingute tagajärjed, õiguskaitsevahendid jpm.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab, millised nõuded kohalduvad maksekäsu kiirmenetlusele; kuidas täidetakse ja lahendatakse maksekäsu kiirmenetluse avaldust ja milliseid teisi protseduure tuleb täita seosse maksekäsu rakendamisega nii Eestis kui välisriikides.

Sihtgrupp: juristid, advokaadid, nõustajad, esindajad jt, kes algatavad maksekäsu kiirmenetluse või saavad makseettepaneku. Samuti kohtutäiturid ja nende abid, inkassofirmad, korteriühistud, ettevõtete juhid, finantsjuhid, krediidijuhid, raamatupidajad jt, kes tegelevad ettevõtetes/asutustes võlgade sissenõudmisega.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, II korrus).

 

 17. oktoober (kolmapäev) 2018

 

9.30-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.45   Heli Sirelbu, kohtunikuabi, Pärnu Maakohtu maksekäsu osakonna  juhataja

 • Maksekäsu kiirmenetluse eeldused, nõuded. Alates 01.01.2018 kehtiv TsMS § 481 lg 23
 • Maksekäsu kiirmenetluse avaldus, avalduse nõuetekohane täitmine.
 • Maksekäsu kiirmenetluse avalduse rahuldamata jätmine
 • Avalduse lahendamine. Sissenõudekulud
 • Makseettepanek ja selle kätte toimetamine
 • Maksekäsu kiirmenetluse muutumine hagimenetluseks
 • Lõpetamine võla tasumise tõttu. Võla tasumisest teavitamine
 • Rahvusvahelise kohtualluvuse kontrollimine
 • Maksekäsk, maksegraafiku kinnitamine maksekäsuga
 • Määruskaebus. Vastuväite esitamine peale maksekäsu koostamist
 • Maksekäsu täitmine välisriigis. Euroopa täitekorraldus, sertifikaat
 • Elatisnõue

11.30-11.45          kohvipaus       

11.45-12.45          koolitus jätkub

12.45-13.45          lõuna

13.45–15.30  Meeli Kaur, Harju Maakohtu kohtunik

 • Euroopa maksekäsumenetluse kohaldamisala: millal ja milliste asjade puhul saab taotleda Euroopa maksekäsku?

 • Kohaldamisele kuuluvad menetlusnormid ja kuidas leida infot pädevatest asutustest, riigilõivudest ning siseriiklikest menetlustest

 • Euroopa maksekäsu taotlemine ja vormi A nõuetekohane täitmine

 • Menetluse käik kohtus: avalduse täiendamine, parandamine või tagasilükkamine

 • Euroopa maksekäsu väljastamine ja kättetoimetamine

 • Euroopa maksekäsu vaidlustamine ja vormi F nõuetekohane täitmine. Edasine menetlus

 • Euroopa maksekäsu vaidlustamata jätmise tagajärjed ja võlgniku võimalikud õiguskaitsevahendid

 • Maksekäsu täitmine: täitmisest keeldumine erandjuhtudel

 • Euroopa maksekäsumenetlus vs siseriiklik maksekäsumenetlus

Küsimusi-vastuseid

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki