Mida teha, et isikuandmete töötlemine vastaks 25.05.18 rakenduvatele nõuetele arvestades uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise ja töötlemise ja avalikustamisega, nt riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

5. juuni (teisipäev) 2018

 

9.40-10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45         hr Urmas Kukk, Advokaadibüroo Koch ja Partnerid vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Andmekaitse üldmääruse ja uue isikuandmete kaitse seaduse võrdlus

Isikuandmete kaitse seaduse rakendusseadus

 • Andmesubjekti õigused, eraelu sfäär.
 • Mis andmed on isikuandmed. Kas neid hakkab lisanduma?
 • Isikuandmete töötlemise läbipaistvus.
 • Isikuandmete töötlemise põhimõtted:

seaduslikkus, õiglus ja läbipaistvus

eesmärgi piirang

võimalikult väheste andmete kogumine

õigsus

säilitamise piirang Töötlemise tähtaegade määramine.

usaldusväärsus ja konfidentsiaalsus

 • Isikuandmete töötlemise õiguslikud alused
 • Õigustatud huvi töötlemise alusena
 • Nõuded lapse nõusolekule
 • Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded.
 • Kuidas teha kindlaks, kas organisatsioon vajab andmekaitseametnikku?
 • Kes peab määrama andmekaitsespetsialisti? Andmekaitsespetsialisti ülesanded.
 • Andmekaitse mõjuhinnang.
 • Teave ja juurdepääs. Isikuandmete parandamine ja kustutamine.
 • Millal on peab tagama andmete ülekandmise õigust?
 • Mida tähendab õigus „olla unustatud“?
 • Töötlemistoimingute registreerimine.
 • Vastutavate ja volitatud töötajate kohustused ja vastutus.
 • Sanktsioonid uute nõuete rikkumisel.
 • Andmekaitse Inspektsiooni õiguste laiendamine võrreldes üldmäärusega.

Küsimused-vastused

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

NB Teemasid käsitletakse koosmõjus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga

Uus eelnõu sätestab:

1) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;

2) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, mida peavad järgima õiguskaitseasutused süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel või karistuste täideviimisel;

3) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korra;

4) vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki