NÕUETE AEGUMINE JA TASAARVESTUS RIIGIKOHTU PRAKTIKAS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda nõuete aegumise ja tasaarvestuse viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohaste uute Riigikohtu lahendite analüüsil. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist ja tasaarvestust käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osaleja kursis nõuete aegumise ning tasaarvestusega seotud aktuaalsete küsimustega.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt, kes tegelevad nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

31.  oktoober (kolmapäev) 2018

 

9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00  Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

I Aegumine

* Aegumise õiguslik tähendus

* Aegumise kohaldamine

* Aegumine ja hea usu põhimõte

* Aegumistähtaja piiritlemine teistest tähtaegadest

* Aegumistähtaja määramine ja sissenõutavus

* Aegumistähtaegade liigid (tehingust või seadusest tulenevad nõuded; aegumise erijuhud)

* Aegumine lepingu ülesütlemisel

* Aegumine solidaarsusvõlgnike, sh käendaja puhul

* Lepingulise kahju nõude aegumine

* Aegumine müügilepingust, töövõtulepingust ja üürilepingust tulenevate nõuete puhul

* Lepinguvälise kahju ja alusetu rikastumise nõuete aegumine

* Aegumise tähtaja peatumine

* Aegumise tähtaja katkemine

* Aegumine pankrotimenetluse puhul

II Tasaarvestus

* Tasaarvestuse eeldused ja tasaarvestusolukord

* Tasaarvestuse tegemine ja tasaarvestuse tulemus

* Vastuväite tähendus tasaarvestusele

* Aegunud nõuete tasaarvestus

* Käendaja nõude tasaarvestus

* Tasaarvestus ja täitemenetlus

* Loovutatud nõude tasaarvestamine

* Tasaarvestus pankrotimenetluses

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

 

Palume meile enne koolitust saata eelnevaid küsimusi hr Varulile edastamiseks.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,8€).

Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda  e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki