Prindi

NÕUETE AEGUMINE PRAKTIKAS

Eesmärk: käsitleda nõuete aegumise viimase aja praktilisi probleeme. Koolitus baseerub suures osas teemakohastel uutel Riigikohtu lahenditel. Mh selgitatakse aegumise tähtaja peatumist, katkemist jm. Aegumist käsitletakse ka koosmõjus pankroti- ja täitemenetlusega.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, pangandussektorist, kindlustusseltsidest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest), krediidiandjad ja -vahendajad, õigus- ja võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja registrite ametnikud jpt, kes tegelevad nõuetega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

9. oktoober (kolmapäev)

 

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-16.00  Paul Varul, TGS Baltic vanempartner

 

 • Aegumise õiguslik tähendus
 • Aegumise kohaldamine, sh millised nõuded ei aegu
 • Aegumise vastuväite esitamine
 • Kohtu poolt aegumise kohaldamine
 • Aegumine ja hea usu põhimõte
 • Aegumistähtaja piiritlemine teistest tähtaegadest
 • Aegumistähtaja määramine ja sissenõutavus
 • Aegumistähtaja pikendamine ja lühendamine
 • Aegumistähtaegade süsteem
  • Lepingust tulenevate nõuete aegumine
  • Seadusest tulenevate nõuete aegumine
  • Aegumise erijuhud
 • Kõrvalnõuete aegumine
 • Aegumine nõude osalisel esitamisel
 • Aegumine tahtliku rikkumise korral
 • Aegumine lepingu ülesütlemisel
 • Aegumine solidaarsusvõlgnike, sh käendaja puhul
 • Lepingulise kahju nõude aegumine
 • Aegumine müügilepingust tulenevate nõuete puhul
 • Aegumine töövõtulepingust tulenevate nõuete puhul
 • Aegumine üürilepingust tulenevate nõuete puhul
 • Lepinguvälise kahju ja alusetu rikastumise nõuete aegumine
 • Täitedokumendist tuleneva nõude aegumine
 • Aegumise tähtaja peatumine
 • Aegumise tähtaja katkemine
 • Aegumine pankrotimenetluse, võlgade ümberkujundamise ja saneerimise puhul

 

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€ (koos käibemaksuga 154,8€). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki