Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktika ning kavandatavad muudatused

Eesmärk: käsitleda ehitusseadustiku ja planeerimisseaduse rakendusprobleeme, sh planeerimisseaduse kavandatavaid muudatusi, ebaseaduslike ehitiste registrisse kandmist, mille tähtaeg on 01.01.2020 jpm.

Sihtgrupp: linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, insenerid, järelevalve teostajad, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, ehitusettevõtted, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja -haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakenduspraktikat ning kavandatavaid muudatusi.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 

8. november (kolmapäev) 2017

 

9.40-10.00          registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45       Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT advokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 

 1. Planeerimisseaduse rakenduspraktika ja kavandatavad muudatused

– Detailplaneeringu koostamise kohustuse alad ja juhud. Detailplaneeringu asendamine projekteerimistingimustega

– Detailplaneeringut täpsustavate projekteerimistingimuste mõiste ja menetlus

– Lepingud detailplaneeringu menetluses – delegeerimisleping, planeeringukohaste rajatiste valmisehitamise leping

– Detailplaneeringute ülevaatamine ja kehtetuks tunnistamine

– Muudatused planeerimisseaduses seoses haldusreformiga

– Rahandusministeeriumi VTK (väljatöötamiskava) ülevaade

 

2. Ehitusseadustiku rakenduspraktika

– Ehitusteatise ja ehitusloa elektrooniline menetlus – lubade paljusus, riiklik järelevalve ehitusteatise menetluses

– Ehitusprojekti muudatus vs uus ehitusluba

– Lubade väljastamine kõrvaltingimustega, lubade kehtetuks tunnistamine

– Kasutusteatise ja kasutusloa elektrooniline menetlus

– Tehnorajatiste temaatika – päikesepaneelid, projekteerimistingimuste ja lubade/teatiste menetlus, kaitsevööndis tegutsemine

– Ebaseaduslike ehitiste seadustamine, vanade hoonete registrisse kandmise praktika (riigilõiv jm kulud), muinsuskaitse/looduskaitse piirangud seadustamisel

– Praktilisi näiteid ehitusvaldkonda (sh seadustamist ja riiklikku järelevalvet) puudutavatest kohtulahenditest

 

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolituse maht: üks õppepäev; 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

 

Osavõtutasu 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 18 € koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002, e-posti teel koolitus@preismann.ee või allpool oleval registreerumisvormil.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki