PROJEKTEERIJA, EHITAJA, OMANIKUJÄRELEVALVE JA KOOSKÕLASTUSORGANI KOHUSTUSED NING VASTUTUS

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel. Teemasid käsitletakse viimase aja vaidlus- ja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: osaleja teab, millised on ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kooskõlastusorgani õigused, kohustused ja vastutus; samuti omab ülevaadet teemakohasest viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, projekteerijad, insenerid, järelevalve teostajad, maakorraldajad jt), maavalitsuste jt riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, ehitusettevõtted, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

4. aprill (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30             Raul Keba,  Advokaadibüroo COBALT vandeadvokaat

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

 

  • Pädev isik – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
  • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
  • Kooskõlastuse õiguslik tähendus
  • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid
  • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
  • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral
  • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
  • Ülevaade asjakohasest kohtupraktikast

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki