UUE RAHAPESU JA TERRORISMI RAHASTAMISE TÕKESTAMISE SEADUSE RAKENDAMINE

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: tutvustada rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) uut redaktsiooni (jõustus 27.11.2017). Koolitusel selgitatakse, milliseid uusi kohustusi tuleb kohustatud isikutel täita võrreldes seni kehtinud nõuetega. Mh riskiisu, hoolsusmeetmete kohaldamist (praktilisi näiteid) ja ka tegelikke kasusaajaid ning nende registrit. Antakse selgitusi,  kuidas puudutab uus seadus kõiki ettevõtjaid (eelkõige kauplejaid, kui neile tasutakse või nad tasuvad sularahas üle 10 000 € või sellega võrdväärse summa muus vääringus) jpm.

Õpiväljundid: osalejad teavad, milliseid muudatusi ja kohustusi toob kaasa RahaPTSi uus redaktsioon (sh finantssektorile), kuidas korraldada riskide hindamist ja millised on nõuded riskide juhtimise süsteemile. Osalejad teavad, millised on muudatused hoolsusmeetmete kohaldamisel. Teavad tegeliku kasusaaja kindlakstegemise kriteeriume ja nõudeid tema tegevusele ja andmetele.

Sihtrühm: kohustatud isikud: finantssektor (krediidiasutused, laenu- ja krediidiandjad, vahendajad, makseasutused);  kauplejad, kes teevad sularahatehinguid, virtuaalvääringutega tegelejad;  isikud, kes vahendavad kinnisvara omandamise või kasutusõigusega seotud tehinguid (kinnisvaraettevõtted jt), advokaadid, notarid, raamatupidajad, audiitorid, MTÜd  jpt.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

11. aprill (kolmapäev) 2018

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 11.30  pr Sören Meius,  Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõu kaasautor

Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse uuest redaktsioonist

 • muudatused mõistetes;
 • kohaldamisala muudatused

Riskipõhine lähenemine rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel

 • riskide hindamise süsteem ja korraldus, riskiisu;
 • nõuded kohustatud isiku riskide juhtimise süsteemile.

Muudatused hoolsusmeetmete kohaldamisel

 • hooldusmeetmete kohaldamise lihtsustatud ja tugevdatud kord;
 • hoolsusmeetmete kohaldamise erisused, sh virtuaalvaluutadega seotud teenusepakkujate poolt;
 • hoolsusmeetmete kohaldamata jätmise tagajärjed;
 • kohustatud isiku tegevus rahapesu või terrorismi rahastamise kahtluse korral.

11.30-11.45       kohvipaus

11.45- 13.00 pr Ülle Eelmaa,  Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika  osakonna jurist, eelnõu kaasautor

Tegelik kasusaaja ja nende väljaselgitamine

 • tegeliku kasusaaja andmete hoidmise kohustus;
 • tegelike kasusaajate deklareerimine äriregistris;
 • tegelike kasusaajate avalikustamine.

Kohustatud isikute kohustused ja vastutus

13.00-14.00       lõunavaheaeg

14.00-15.45    hr Toomas Tuuling, ekspankur, konsultant

Toomas Tuuling on rahapesu tõkestamise ja rahvusvaheliste sanktsioonide rakendamise valdkonnaga seotud olnud kümme aastat. Neli aastat sellest Hansapangas ja Swedbankis rahapesu tõkestamise juristina, neli ja pool aastat Swedbanki rahapesu tõkestamise juhina, aasta Nordea ja Luminori rahapesu tõkestamise eksperdi ja juhina. Neil kõigil positsioonidel oli üheks põhiülesandeks nii meeskonna kui panga töötajate regulaarne koolitamine. Praegu on ta hõivatud konsultandi tööga ning nõustab turuosalisi nii Eestis kui välismaal.

Olulisematest rahapesu tõkestamise seaduse muudatustest finantssektori vaatest ning kuidas neid rakendada
–    riskikultuuri kujundamise ning riskide hindamise ja riskiisu määramisega seonduvat;
–    milliseid vigu tänases turuolukorras vältida protseduurireeglite muutmisel;
–    missuguseid võimalusi pakub uus seadus näost-näkku tuvastamise valdkonnas; kuidas seda teha;
–    kuidas kliendilt vajalikud andmed kätte saada;
–    kuidas õigesti tuvastada tegelikke kasusaajaid;
–    mida teha kohalike riikliku taustaga isikutega;
–    regulaatorite ootused, kuidas käituda olukorras, kus klient ei tee koostööd ja/või tekib rahapesu kahtlus.

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 19€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki