Prindi

RAHAPESU TÕKESTAMISEGA SEONDUVAD UUED ÕIGUSMUUDATUSED JA PRAKTILISED PROBLEEMID

Eesmärk: Käsitleda uusi algatusi ja menetluse lõppfaasis olevaid seaduseelnõusid (2019-2020), mis puudutavad rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise valdkonda. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja uusi võimalusi kõrgemääraliste rahatrahvide määramiseks rahapesu tõkestamise reeglite rikkumisel.

Sihtgrupp: Finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad- ja vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavus-kontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, juristid, jpt puudutatud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

5. veebruar (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00       registreerimine

10.00-11.45 Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõu kaasautor

2020 menetluses olevad RP/TR teemaga seonduvad õigusmuudatused

  • RahaPTS 2019 (5. RP/TR direktiivi- AMLD5 – ülevõtmine) – eelnõu hetkeseis (eeldatav vastuvõtmise aeg on jaanuar-veebruar 2020).
  • Varssavi konventsiooni ratifitseerimine – (eeldatav vastuvõtmine veebruar 2020, esimene lugemine 22.01.2020).
  • väärteomenetluse tõhustamine (jõustub 10.03.2020).
  • edasised algatused – milliseid muudatusi võivad viimased skandaalid tuua EL õigusesse ja millised plaanid on Eestil.

Muud olulised projektid:

  • Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklik riskihinnang (NRA 2020).
  • Moneyvali hindamisvisiidiks (2021) valmistumine – tegevuskava ja ajaraamistik.

 

12.00-13.00 Kristen Leppik, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

  • Tutvustus virtuaalvääringutest, virtuaalvääringu teenuste pakkujatest; olukord turul ning virtuaalvääringu teenusepakkujatele kohaldatavad tegevuse nõuded RahaPTS-is;
  • Riskid, mis seonduvad virtuaalvääringu teenusepakkujatega ning võimalikud muudatused kehtivas seaduses (eeskätt 10.03.2020 jõustuv RahaPTS-i redaktsioon);
  • Rahandusministeeriumi poolt 20.11.2019 avaldatud krüptovarade reguleerimise väljatöötamiskavatsus – kokkuvõte sisust ja võimalikud edasised sammud.

 

14.00-15.30 Tanel Kalmet, Justiitsministeeriumi endine karistusõiguse ja menetluse talituse juhataja

Karistusseadustiku muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seadusega (Euroopa Liidu õigusest tulenevad rahatrahvid 94SE) luuakse Eesti õiguses alused Euroopa õigusest tulenevate kõrgemääraliste rahatrahvide kohaldamiseks mitmesuguste rikkumiste, sealhulgas rahapesualaste nõuete rikkumiste eest. Kuna tegemist on uue ja võimalikke küsimusi tekitava õigusinstituudiga, tutvustatakse nii nende kohaldamise materiaalõiguslikke kui menetluslikke asjaolusid, samuti keskendutakse rahapesualastele rikkumistele, mis võivad uudsed trahvid kaasa tuua.

 

Küsimusi-vastuseid

11.45-12.00 kohvipaus; 13.00-14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi
Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki