Preismann Koolitus

Eesmärk: anda ülevaade alates 01.09.2017 jõustunud RHS-i rakendamisel tekkinud vaidlusalustest küsimustest ning analüüsida Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute lahendeid. Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks ja riigihangetel osalemiseks.

Teemade käsitlemisel antakse kõigepealt koolitusel osalejatele ülevaade teemat puudutavatest õiguslikest alustest ja seejärel tuuakse näiteid Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsustest, mis teemat puudutavad. Koos analüüsitakse probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi RHS-i sätete erinevad tõlgendamisvariandid.

Sihtgrupp: Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

17. aprill (kolmapäev) 2019

 

9.40-10.00       hommikukohv ja registreerimine

10.00-13.30     Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige

Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on viinud läbi hulgaliselt riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

 

Koolituse teemad:

 1. Riigihangete (hankemenetlused, minikonkurss, lihthankemenetlused, sotsiaal- ja eriteenuste erimenetlused) läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
 2. Nõuded hankija otsustele.
 3. Riigihanke alusdokumendid.
  Kohtupraktika nende vaidlustamise tähtaegsusest. Kvalifitseerimise tingimuste ja pakkumusele esitatavate nõuete eristamine. Hankelepingu kestuse kindlaksmääramine.
 4. Kõrvaldamise alused.
  Valikuliste kõrvaldamise aluste (RHS § 95 lg 4) kontrollimine. Kõrvaldamine hankelepingute rikkumise põhjendusel.
 5. Kvalifitseerimine
  Tingimuste kehtestamine. Teise isiku vahenditele tuginemine.
 6. Hankepass
  Puudused esitatud hankepassis
 7. Pakkumuste vastavuse kontrollimine.
  Teisele ettevõtjale toetumine. Pakkumuse muutmine.
 8. Hankelepingu sõlmimise ooteajad.
 9. Hankelepingu muutmine ja uuendamine. Hankelepingu tühisuse tuvastamine.

 

Küsimusi-vastuseid

Koolitusel kasutatakse slaide ja tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 4,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki