Prindi

RIIGIHANGETE PRAKTILISI PROBLEEME

Eesmärk: Anda praktilisi nõuandeid riigihangete läbiviimiseks, riigihangetel osalemiseks ja vaidlustusmenetluses osalemiseks.Teemade käsitlemine toimub läbi Riigihangete vaidlustuskomisjoni ja kohtute otsuste ning praktiliste näidete baasil.  Analüüsitakse üleskerkinud probleeme ja nende põhjusi, arutatakse läbi Riigihangete seaduse (RHS) sätete erinevad tõlgendamisvariandid jm, mis aitab ennetada ja vältida võimalikke vaidlusi.
Koolitusel kasutatakse slaide, tuuakse näiteid riigihanke alusdokumentidest ning hankijate otsustest.
Sihtgrupp: Hankijad, pakkujad, juristid, sh advokaadid jt riigihangetega seotud spetsialistid ja
kokkupuutuvad isikud
Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

4. märts (kolmapäev)

 

9.40-10.00 registreerimine

10.00-15.30 Ulvi Reimets, Riigihangete vaidlustuskomisjoni liige
Alates 01.05.2007 töötab Ulvi Reimets Riigihangete vaidlustuskomisjoni liikmena. Ulvi Reimets on Eesti
Advokatuuri liige, vandeadvokaat (liikmelisus peatatud alates 01.05.2007). Ulvi Reimets on osalenud riigihangete seaduse välja töötamisel, viinud läbi hulgaliselt
riigihangete alaseid koolitusi ja esinenud erinevatel konverentsidel.

Koolituse teemad:

1. Riigihangete seadus muudatuste ootuses.
RHS-i muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsus (muudatuste eeldatav jõustumine
01.06.2021).
2. Riigihangete läbiviimisel kohaldatavad menetlusreeglid.
Alla lihthanke piirmäära jäävad hanked (RHS § 9 lg 4 p 3), lihthankemenetlused (RHS § 125),
sotsiaal- ja eriteenused (RHS § 9 lg 4 p 4, § 126).
3.     Riigihanke alusdokumendid.
Vaidlustamise tähtajad (RHS § 185 lg 3, § 189 lg 2).
4.     Nn pöördmenetlus (RHS § 52 lg 3).
5.     Nõuded hankija otsustele.
6.     Kõrvaldamine (RHS § 95-97).
Kõrvaldamine RHS § 95 lg 4 p-de 8 (eelnev hankelepingute rikkumine) ja 9 (valeandmete
esitamine, andmete esitamata jätmine) alusel.
7.     Kvalifitseerimine.
Kvalifitseerimise tingimused (RHS § 99-101).
Teise isiku vahenditele tuginemine (RHS § 103).
8.     Hankepass.
Puudused esitatud hankepassis ja võimalused nende kõrvaldamiseks.
Hankepassi alusel tehtav hankija otsus (RHS § 104 lg 6).
9.     Kõrvaldamise aluste puudumise ja kvalifikatsiooni kontroll RHS § 104 lg 7-11 alusel.
10.     Pakkumuste vastavuse kontrollimine (RHS § 114).
Teisele ettevõtjale toetumine.
Pakkumuse muutmise keeld.
Pakkujatelt täiendavate dokumentide nõudmine.
11. Hankelepingu sõlmimise ooteajad (RHS § 120 lg-d 2-3, § 125 lg 9, § 126 lg 10).
12 Vaidlustusmenetlus.
Õigusrikkumise kõrvaldamine või vaidlustuse põhjendatuks tunnistamine (RHS § 192 lg 3 p 5,
RHS § 197 lg 1 p 3).
Vaidlustusmenetluse kulud (RHS § 198-199).

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki