Prindi

RIIGIKOHTU TSIVIILKOLLEEGIUMI UUED LAHENDID 2018-aprill 2019

Eesmärk: käsitleda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi uusi lahendeid alates 2018 kuni aprillini 2019. Kõiki lahendeid lektor käsitleda ei jõua, mõned jäävad ülevaatlikuks või informatiivseks, kuid nende olulisemaid punkte saab huviline lahendite kokkuvõtetest ise lugeda. Rohkem kommenteeritakse tsiviilkohtumenetlust, täitemenetlust, pankrotimenetlust, ülevaatlikumalt uut korteriomandiõigust, perekonnaasju jm. Paar päeva enne koolitust saavad kõik koolitusele registreerunud meili teel mahuka kohtulahendite kokkuvõtte.

Sihtgrupp: advokaadid, juristid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

11. aprill (neljapäev) 2019

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30  Villu Kõve, dr. iur, Riigikohtu esimees

 

  1. Riigikohtu lahendeid tsiviilkohtumenetlusest (2018)

Kohtu pädevus

Kohtualluvus             

Haginõue, hagi muutmine

Menetlemisest keeldumine ja menetluse lõpetamine, kohtulahendi siduvus

Hagi tagamine

Tõendid, tõendamiskoormis, omaksvõtt

Kvalifitseerimine, selgitamiskohustus, üllatamiskeeld

Asjaolude ja tõendite esitamise hilinemine, mh apellatsioonimenetluses

Otsuse põhjendamine ja resolutsioon, vaheotsus, otsuse muutmine

Hagi hind, lõiv, menetluskulude jaotus ja kindlaksmääramine

Menetluse peatamine

Apellatsioonimenetlus, muu

Kassatsioonimenetlus

Muu

Riigikohtu lahendeid tsiviilkohtumenetlusega piirnevast ja ülevaatlikult materiaalõigusest (2018)

Põhiseaduslikkuse järelevalve asjad
Riigikohtu üldkogu otsus
(MTÜ registrist kustutamine, kohtunikuabi pädevus)

  1. Täitemenetlusest

Täitedokument

Ühisvarale sissenõude pööramine

Arest

Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine

Juhtimisõiguse peatamine

Muu

  1. Maksejõetus

Nõude tunnustamine pankrotimenetluses

Tagasivõitmine pankrotimenetluses

Muu pankrotimenetlusest

  1. Perekonnaasjad

Ühisvara

Hooldusõigus
Lapse paigutamine kinnisesse lasteasutusse

  1. Asjaõigus, sh korteriomand

Hüpoteegist

Muu

  1. Võlaõigus
  1. Ühinguõigus, mh juhtkonna vastutus
  1. Pärimisõigusest

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sisaldab käibemaksu). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki