RIIGIKOHTU UUT JA AKTUAALSEMAT PRAKTIKAT KARISTUSSEADUSTIKU KOHALDAMISEL

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda aktuaalseid valikküsimusi karistusseadustiku rakendamisel Riigikohtu uuemas praktikas. Teatud seonduvate teemade puhul käsitletakse ka kriminaalmenetlusõigust.

Sihtgrupp: politsei- jt uurimisasutuste ametnikud, advokaadid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustusseltsidest jt), prokurörid, kohtute, vanglate ametnikud, järelevalveametnikud, riigi- ja kohaliku omavalitsuse teemaga seotud ametnikud jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Narva mnt 7C, II korrus). Sissepääs hotelli sisehoovist Ahtri tänava poolt.

 

 

12. aprill (neljapäev) 2018

 

9.40 – 10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.30 hr Paavo Randma, dr. iur, Riigikohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik

Paavo Randma lõpetas Tartu Ülikooli õigusteaduskonna ja omandas 2011. a doktorikraadi. Lisaks on ta end täiendanud Kieli ülikoolis Saksamaal.
1999-2007 töötas Randma riigikohtu kriminaalkolleegiumi nõunikuna ja seejärel Tallinna ringkonnakohtu ja Tartu ringkonnakohtu kohtunikuna.
Paavo Randma on  juhendanud karistusõiguse üld- ja eriosa seminare Tartu Ülikooli õigusteaduskonnas ning avaldanud publikatsioone Eesti ja välismaa teadusajakirjades.

 

Käsitletavad teemad:

Üldosa

 • koosseisupärase tagajärje objektiivne omistamine (RKKKo 3-1-1-87-15; vt ka 3-1-1-12-16)
 • õigusvastasust välistava hädaseisundi sisustamine (RKKKo 3-1-1-60-16)
 • üldosa põhimõtete rakendamine liiklussüütegude kontekstis
 • eksimus õigusvastasust välistavas asjaolus; nõuded KarS § 31 lg 1 sisustamisele (RKKKo 1-16-9964/36)
 • kriminaaltulu konfiskeerimine

Eriosa

Materiaalõigus

 • kehaline väärkohtlemine, KarS § 121 (RKKKo 3-1-1-76-16); ekskurss: kas vägivallale võib olla õigustus? (vt KarS § 115)
 • raske tervisekahjustuse tekitamine, KarS § 118 sisustamine alates 1.01.2015 (RKKKo 1-16-5213)
 • avaliku korra raske rikkumine alates 1.01.2015, KarS § 263 (RKKKo 3-1-1-15-17)

Materiaal- ja menetlusõigus

 • seksuaalse enesemääramise vastu suunatud süüteod, KarS § 141 jj:
  • üldisemad arengud, sh võimalikust sunni mõistest loobumine
  • seksuaalsüüteo aegumine (RKKKo 1-17-4243)
  • muu sugulise iseloomuga tegu KarS § 141 lg 1 alt 2 mõttes (RKKKo 1-16-5792)
  • (alaealise) kannatanu ütluste usaldusväärsuse kontroll (RKKKm 1-15-9213; RKKKo 3-1-1-104-16); tõendikogumi ulatus (RKKKo 1-15-10967)
  • ekspertiis seksuaalse väärkohtlemise kahtluse korral (RKKKo 1-15-10967)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30 – 11.45 kohvipaus

13.00 – 14.00 lõuna

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,5 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 125€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök Café Kompassis hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile). Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki