RIIKLIKU JÄRELEVALVE JA HALDUSTÄITEMENETLUSE KOHALDAMISE PRAKTIKAST

Eesmärk:  käsitleda riikliku järelevalve ja haldustäitemenetluse / haldussunnivahendite kohaldamist korrakaitseseaduse ning asendustäitmise ja sunniraha seaduse rakenduspraktikas (v. a politsei tegevuses). Antakse soovitusi riikliku järelevalve raames tehtavate ettekirjutuste vormistamiseks, et tagada nende õiguspärasus ja vajaduse korral ka tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse vabatahtlikult täitmata jäetud ettekirjutuse sundtäitmise eelduseid ja korda. Teemasid käsitletakse koos uuema kohtupraktikaga.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on riikliku järelevalve meetmed ning nende rakendamise üldpõhimõtted; teab nõudeid ettekirjutuse koostamisele ja teatavaks tegemisele; teab sunnivahendi rakendamise korda ning seda, millised õigused rakenduvad adressaadile. Teab asendustäitmise läbiviimise ja vormistamise korda.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse (sh inspektsioonid ja ametid) ametnikud ja teenistujad, juristid, nõunikud, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

 

18. oktoober (neljapäev) 2018. a

 

9.40-10.00           registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45   Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

  1. Riikliku järelevalve meetmed ja nende rakendamise põhimõtted
  2. Nõuded ettekirjutuse koostamisele ja teatavaks tegemisele, ettekirjutuse kehtivus
  3. Sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus (sh nõuded hoiatuse vormistamisele)
  4. Sunnivahendi rakendamise kord (sh nõuded täitekorralduse vormistamisele)
  5. Sunniraha ja selle sissenõudmine (sh vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine)
  6. Asendustäitmise läbiviimine ja vormistamine (sh erijuhtudel), asendustäitmise kulud
  7. Sunnivahendi adressaadi õiguste kaitse (sunnivahendi rakendamise vaidlustamine, sh keelamiskaebuse esitamise lubatavus)

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök (täisbuffet Merineitsi restoranis) 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki