UUENENUD MAAKORRALDUS KUI ABIVAHEND TEGELIKU ELU PROBLEEMIDE LAHENDAMISEL

Eesmärk: käsitleda koos praktiliste näidetega 01.07.2018 jõustunud maakorraldusseaduse, maakatastriseaduse, asjaõigusseaduse ja kinnistusraamatuseaduse uusi muudatusi. Teemasid käsitletakse koosmõjus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega (KAHOS).

Sihtgrupp: kinnisvaraga seotud spetsialistid, kinnisvara maaklerid, pankade esindajad, juristid sh advokaadid, notarid, kohtunikuabid, maakorraldajad, omavalitsuse töötajad, riigiametnikud ja paljud teised, kes tegelevad maaküsimustega.

 Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

12. detsember (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.30   pr Triinu Rennu, Maaameti peadirektori asetäitja. Üks eelnõu autoreid.

(Triinu Rennu asus tööle Maa-ametisse 2003 aastal, 2005 aastast kuni selle aasta märtsini oli ta õigusosakonna juhataja.  Peamiseks töövaldkonnaks on olnud maareformi läbiviimine, kinnisvara ja riigivaraga seotud küsimused ning viimastel aastatel maakataster. Tal on pikaajaline õigusloome kogemus ja ta on üks kinnisasja avalikes huvides omandamise seaduse (KAHOS) autoreid.)

Käsitletavad teemad:

  • Mis on maakorraldus, sealhulgas ümberkruntimine?
  • Kuidas eristada maakorraldustoimingut kinnisasja käsutustehingust. Praktilised näited
  • Katastripidaja õigus moodustada katastriüksust ja teha katastriandmete parandamise ja muutmise otsuseid
  • Katastripidaja õigus esitada maakorraldustoimingute läbiviimise järgselt kinnistusavaldus kinnistusosakonnale
  • Muudatused katastriüksuse sihtotstarvete regulatsioonis
  • Servituutide väljaselgitamine katastripidaja poolt ja selle praktiline vajadus maakorraldustoimingute ja tehingute tegemisel
  • Sundvalduse kandmine katastrisse ja talumistasude rakendus

Teemasid käsitletakse koosmõjus kinnisasja avalikes huvides omandamise seadusega

 

Küsimusi-vastuseid

 

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

 Osavõtutasu: 95 €. Lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki