Prindi

ÄRI- JA ELURUUMI ÜÜRILEPING

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, krediidiasutused, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid ja juristid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

16. september (kolmapäev)

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo Nove partner, vandeadvokaat.

PhD Arsi Pavelts, Advokaadibüroo Nove partner, vandedvokaat

 

 1. Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus
 • Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus
 • Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused
 • Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused
 • Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted
 • Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskatisevahenditega

 

 1. Üürilepingu sõlmimine,  vaidluste ennetamine ja planeerimine
 • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
 • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

 

 1. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

 • Kohustuste rikkumise liigid

-Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

-Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

-Kõrvalkohustuste rikkumine

 • Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Kõrvalkohustuste rikkumine

-Mõiste

-Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

 • Nõuete aegumise erisused

 

 1. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed
 • Kohustuste rikkumise liigid

-Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

-Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

 • Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

-Mõiste

-Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

-Üürileandja tagatised

 • Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

-Mõiste

-Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

-Üürileandja tagatised

 • Nõuete aegumise erisused

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök, mille hind sõltub toimumiskohast. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki