Uus elektrooniline asjaajamine haldusmenetluses. Praktilist haldusaktis (sh põhjendamisel) ja vaidemenetluses

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kajastatakse nii haldusmenetluse seaduses 01.02.2018 jõustunud muudatusi seoses elektroonilise asjaajamisega kui ka uuemat asjakohast kohtupraktikat haldusasjades ja vaidemenetluses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on haldusmenetluse seaduses jõustunud muudatused (sh elektrooniline asjaajamine); omab ülevaadet uuemast teemakohasest kohtupraktikast haldusasjades ja vaidemenetluses.

Sihtgrupp: riigi- ja kohaliku omavalitsuse ametnikud ja teenistujad, juristid, nõunikud, audiitorid, järelevalve inspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtujuristid ja -konsultandid, politseiametnikud, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

 

10. mai (neljapäev) 2018. a

 

9.40-10.00           registreerimine

10.00 – 15.45  hr Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

 

 1. Haldusakt

–       haldusakti mõiste ja haldusakti eristamine teistest haldustegevuse liikidest problemaatilistel juhtudel

–       haldusakti resolutiivosa

–       haldusakti põhjendamine nii kaalutlusotsuste kui ka kaalutlusõigust mitte võimaldavate otsuste puhul, samuti määratlemata õigusmõistete sisustamine

–       elektrooniline asjaajamine ja haldusakti andmine elektrooniliselt

 

2. Haldusakti teatavakstegemine ja kehtivus

–       haldusakti kehtivuse eeldused ja kehtivuse lõppemine

–       haldusakti teatavakstegemine ja kättetoimetamine

–       muudatused elektroonilise kättetoimetamise regulatsioonis

 

3. Vaidemenetlus

–       vaidemenetluse ese ja ulatus

–       vaide nõuetekohasuse ja lubatavuse kontroll, vaide tagastamine

–       vaide sisuline läbivaatamine ja vaideotsus

–       praktilisi näiteid

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki