MIDA TEHA, ET ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE VASTAKS 25.05.2018 RAKENDUVATELE NÕUETELE? UUS ISIKUANDMETE KAITSE SEADUSE EELNÕU

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: koolitusel selgitatakse norme, mis muutub (samuti, mis jääb samaks) tulenevalt EL-i isikuandmete kaitse määrusest. Lisaks antakse ülevaade sellest, kuidas teha isikuandmete inventuuri ja mida silmas pidada mõjuhinnangut tehes. Samuti käsitletakse uut isikuandmete kaitse seaduse eelnõud, mis on hetkel kooskõlastusringil ja mis loodetavasti lähiajal jõuab Riigikogu menetlusse.

Õpiväljundid: koolituse tulemusena on osalejal ülevaade Euroopa Liidu andmekaitse alastest kehtivatest nõuetest ja uutest muudatustest ning kuidas neid oma ettevõttes rakendada.

Sihtgrupp: isikud, kes  puutuvad kokku isikuandmete kogumise ja töötlemise ja avalikustamisega, nt riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud ja töötajad (politsei- ja kohtuteenistujad, registripidajad jt), personalispetsialistid, raamatupidajad, kliendiandmebaaside haldajad, andmekaitse eest vastutavad ametnikud, ettevõtte juhid, IT alal töötajad, juristid ja konsultandid, meediaväljaannete töötajad, tervishoiuteenuse osutajad jpt.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

  22. märts (neljapäev) 2018

 

 

9.40-10.00                registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45         Urmas Kukk, Advokaadibüroo Turnstone vandeadvokaat

Urmas Kukk on TTÜ ja TÜ külalislektor (privaatsusõigus ja isikuandmete kaitse);  aastatel 2003-2008 oli ta Andmekaitse Inspektsiooni peadirektor. Ta on ka Eesti Advokatuuri põhiõiguste komisjoni liige.

 

Käsitletavad teemad:

Isikuandmete töötlemise põhimõtted

Isikuandmete töötlemise läbipaistvus

Andmesubjekti õigused

Kuidas tõlgendada andmesubjekti õiguste ülemäärast kahjustamist

„Õigus olla unustatud“

Isikuandmete töötlemise lubatavus:

– andmesubjekti nõusolekul

– töötlemine nõusolekuta

Kas muutub isikuandmete töötlemine krediidiasutuses?

Lapse nõusolek (kuidas tuleb selline nõusolek anda)

Töötlemise erijuhtumid (ajakirjanduslikul eesmärgil, terviseandmete töötlemine, töösuhtes, ajaloo, statistika ja teaduse jaoks, avalikes huvides)

Eriliiki isikuandmete töötlemisele esitatavad nõuded

Siduvad kontsernisisesed eeskirjad

Mõjuhinnang

Andmekaitsespetsialist

 

NB Teemasid käsitletakse koosmõjus uue isikuandmete kaitse seaduse eelnõuga

Uus eelnõu sätestab:

1) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused;

2) isikuandmete töötlemise õiguslikud alused, mida peavad järgima õiguskaitseasutused süütegude tõkestamisel, avastamisel, menetlemisel või karistuste täideviimisel;

3) isikuandmete töötlemise nõuete täitmise üle riikliku ja haldusjärelevalve teostamise korra;

4) vastutuse isikuandmete töötlemise nõuete rikkumise eest

 

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõuna

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee  või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki