UUT JA AKTUAALSET PANKROTIMENETLUSES

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: kommenteerida ja selgitada pankrotiõiguses viimase aja aktuaalseid probleeme eelkõige Riigikohtu 2016-2017 olulisemate lahendite varal. Käsitletakse nõudeid pankrotimenetluses, pankrotivara moodustamist (sh tagasivõitmist), võlgadest vabastamise menetlust, registrite kandeid pankrotimenetluses, pankrotimenetluse ning täitemenetluse seoseid ja teisi tähtsamaid küsimusi maksejõuetusmenetluses.

Õpiväljundid: koolitusel osalejad teavad, millised on pankrotiõiguse aktuaalsemad probleemid.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid; riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt, kes puutuvad kokku maksejõuetusmenetlustega.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

21. märts (kolmapäev) 2018

9.40 – 10.00  registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 16.00 hr Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vandeadvokaat, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

1. Nõuded pankrotimenetluses

 • Puudustega ja hilinenult esitatud pankrotiavaldus
 • Nõuete kaitsmine ja vaidlustamine
 • Nõuete tasaarvestus
 • Pandipidaja nõuded
 • Nõuded 3. isikust pantija ja käendaja vastu
 • Nõuete rahuldamine, sh pärast pankrotimenetluse lõppu
 • Massinõuded
 • Nõuete aegumine

2. Pankrotivara moodustamine

 • Tagasivõitmine
 • Ühisvara jagamine
 • Vara välistamine pankrotivarast

3. Võlgadest vabastamise menetlus

 • Pankroti väljakuulutamine võlgadest vabastamise taotlemise korral
 • Menetluse alustamine
 • Võlgniku kohustused
 • Võlausaldajate õiguste piiramine menetluse ajal
 • Kohustustest vabastamise otsustamine

4. Pankrotimenetlusega seonduvad probleemid

 • Lõpparuande kinnitamine
 • Kolmandate isikute õigused vara müümisel
 • Kohtumenetluste jätkumine pankroti väljakuulutamisel
 • Äriregistri ja kinnistusraamatu kanded

5. Pankrotimenetluse ja täitemenetluse seostest

6. Riigikohtu 2016 ja 2017 lahendid muudes pankrotiõiguse küsimustes

 

Küsimusi-vastuseid

11.30 – 11.45 kohvipaus; 13.15 – 14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6,25 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

 

Palume meile enne koolitust saata eelnevaid küsimusi hr Varulile edastamiseks.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ koos käibemaksuga.

Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda telefonil 646 0002 e-posti teel koolitus@preismann.ee, telefonil 646 0002 või alloleval registreerumisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki