Prindi

UUT JA PRAKTILIST LIIKLUSÕIGUSES: KARISTUSTE RAKENDUMINE, MENETLUS, UUENDUSED, KOHTUPRAKTIKA

Eesmärk: käsitleda viimase aja rakendusprobleeme, kohtupraktikat ja arenguid liiklusõiguses

Sihtgrupp:liiklusõigusega seotud isikud, sh süüteomenetlejad, liiklusjärelevalve teostajad jt politseiametnikud, prokurörid, kohtujuristid, vanglaametnikud, advokaadid, advokaadi- ja õigusbüroode juristid ja konsultandid; kindlustusettevõtted, kahjukäsitlejad, autokoolid ja transpordiettevõtted; riigi  ja kohalike omavalitsuste  juristid, nõunikud, spetsialistid jt ametnikud, vaidluste lahendajad, kohtutäiturid jpt, kes puutuvad kokku liiklusõigusega.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru (Viru Väljak 4, Tallinn)

 

20. märts (kolmapäev)

 

9.40-10.00    registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.00   Jako Salla

Jako Salla on kriminoloog, ta on läbi viinud mitmed analüüse liiklusrikkumiste ja joobes juhtimise süütegude karistuspraktika küsimustes ning osalenud karistus- ja menetlusõiguse õigusloomes ja poliitikakujundamises Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika analüüsi talituse juhatajana (kuni 2017). Riigiprokuratuuri arendusnõunikuna (2017-2018) on ta eest vedanud karistus- ja menetluspraktika ning prioriteetide kokkulepete sõlmimist erinevates valdkondades (liiklus, alaealiste erikohtlemine, seksuaalkuritegevus, narkokuritegevus, perevägivald). 

 • 1.11.2017 jõustunud karistusseadustiku muudatuste senine rakendumine, (sh KarS §422, 424 (mh kohustuslik sokivangistus)
 • Oportuniteedi nüüdne kohaldamine liikluskuritegudes (ravi ja sotsiaalprogrammi kohustuse võtmine toimepanija poolt)
 • Vangistuse üldkasuliku tööga ja elektroonilise valvega asendamise ning vangistusest vabastamise praktika
 • Liikluskuritegudes karistatuse tagajärjed ning eri- ja üldpreventsiooni aspektid õiguskuuleka käitumise toetamisel
 • Alaealiste erikohtlemise praktika liiklusrikkujatena (KrMS § 201 ja KarS § 87 rakendamine)
 • Lisakaristuste ning konfiskeerimise rakendamise praktika.
 • Korduvuse arvestamine karistamisel, sh katseajal toime pandud teod
 • Menetlus- ja karistuspraktika erinevused piirkondade maakohtutes.

 

12.00-13.00          lõuna

 

13.00–14.30  Indrek Sirk, Advokaadibüroo Sirk ja Saareväli vandeadvokaat

 • Uuem praktika ja uuendused liiklusõiguses
 • Uued Riigikohtu lahendid, sh need, mis muudavad senist praktikat
 • Muudatused liiklusseaduses (mh lühidalt lühimenetlusest, mobiilsetest kiiruskaameratest) jpm

 

Küsimusi-vastuseid

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 4,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€(sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki