VASTUTUS JA KAHJU HÜVITAMINE EHITUS- JA PLANEERIMISVALDKONNAS. Projekteerija, omanikujärelevalve, ehitaja ning kohaliku omavalitsuse õigused ja kohustused. Ülevaade kohtupraktikast

Õppekava rühm: õigus

Eesmärk: käsitleda ehitaja, projekteerija, omanikujärelevalve, kohaliku omavalitsuse kohustusi ja vastutust, vastutuse jagunemist kahju tekkimisel ja kahju hüvitamist. Teemasid käsitletakse viimase aja kohtupraktika valguses.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab, millised on ehitus- ja planeerimisvaldkonnas tegutseva isiku õigused ja kohustused; millised on vastutuse ning nõude teemaga seonduvad olulisemad nõuded; milline on kohaliku omavalitsuse vastutus kohustuste täitmata jätmise korral. Samuti omab osaleja ülevaadet viimase aja kohtupraktikast.

Sihtgrupp: ehitusvaldkonna ettevõtete juhid, juhatuste liikmed, tegevjuhid, objektijuhid, projektijuhid, ehituste tellijad, ehitajad, projekteerijad, järelevalve teostajad, linna- ja vallavalitsuste ehitus- ja planeerimisvaldkonna ametnikud ja spetsialistid (valdkonna juhid, nõunikud, ehitusspetsialistid, planeeringute spetsialistid, arhitektid, insenerid, maakorraldajad jt),  riigiasutuste ametnikud, kohalike omavalitsuste juhid, arhitektuuribürood, projektbürood, võrguettevõtted, kinnisvaraarendajad ja- haldajad, kinnisvaraomanikud, projektijuhid, maaklerid, advokaadid, notarid, nõunikud, juristid ja konsultandid (notari-, advokaadi- ja õigusbüroodest, kinnisvarabüroodest) jpt.

Toimumiskoht: Park Inn by Radisson Central Tallinn konverentsikeskus (Tallinn, Narva mnt 7C, II korrus).

 

                                                                                                                       21. november (kolmapäev) 2018

 

9.40-10.00                      registreerimine ja hommikukohv

10.00 – 15.45             Raul Keba, Ristal Keba Partnerid Advokaadibüroo vandeadvokaat, partner

Raul Keba töötas 2004-1015 Tallinna Linnaplaneerimise Ametis (al. 2006 juriidilise osakonna juhatajana) ja osales aktiivselt planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku kodifitseerimisel, samuti töötas ta välja mitmed planeerimist ja ehitamist puudutavad Tallinna linna õigusaktid. Tal on pikaajaline kogemus nii avaliku kui erasektori koolitamisel asjaõiguse, planeerimis- ja ehitusõiguse alal.

  • Pädev isik ehitus- ja planeerimisvaldkonnas – õigused ja kohustused, kvalifikatsiooninõuded
  • Asjatundlikkuse põhimõte – hoolsuskohustus ning selgitamis- ja koostöökohustus
  • Kooskõlastamise õiguslik tähendus. Kooskõlastuse ja arvamuse eristamine
  • Kahju tekitamine, poolte õiguskaitsevahendid kohtupraktikas
  • Vastutuse alused, vastutuse jagunemine, vastutuse piiramine
  • Nõude aegumine, aegumise peatumine ja katkemine
  • Kohaliku omavalitsuse vastutus enda kohustuste täitmata jätmise või mittekohase täitmise korral, sh järelevalve nõuetekohase tegemata jätmise korral
  • Ülevaade viimase aja probleemidest ehitusõiguses ning asjakohasest kohtupraktikast

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel täismahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi ja koolitus annab 4,3 inseneri täiendõppe punkti (TP)

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129 €. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõuna hinnaga 14€ koos käibemaksuga. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas e-posti teel koolitus@preismann.ee telefonil 646 0002 või alloleval registreerimisvormil.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki