Prindi

VEENEV ARGUMENTEERIMINE KIRJAS JA KÕNES

Eesmärk: käsitletakse argumenteerimise ning sellega seotud järeldamise ja tõendamise põhimõtteid ja meetodeid; antakse juhtnööre, kuidas koostada veenvaid kirjalikke argumente (mh  kuidas vältida argumendivigu, millist argumendikeelt kasutada ja kuidas tekste vormistada). Tutvustatakse õigusliku argumentatsiooni põhitüüpe ning aruka põhjendamise, tõendamise ja järeldamise põhimõtteid. Koolitusel esitatakse praktilisi näiteid ja kirjalikke näidispõhjendusi.

Sihtgrupp: koolitus on mõeldud juristidele (sh õigusloome juristid), advokaatidele, riigi ja kohaliku omavalitusese ametnikele, kohtuametnikele, politseiametnikele, ettevõtjatele, nõunikele, õppejõududele, spetsialistidele, erinevate astmete juhtidele jt otsustajatele, kes teevad otsuseid ja peavad neid põhjendama

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn, asukoht täpsustamisel

 

 

6.november (kolmapäev)

 

9.40 – 10.00       registreerimine

 

10.00 -16.00  hr Mario Rosentau, dr. iur., Tartu Ülikooli võrdleva õigusteaduse õppetooli lektor, Advokaadibüroo Hansa Law Offices vandeadvokaat

 

I  Kõnetegu ja selle õiguslikud vormid

 • Mis võib juhtuda, kui isik ei suuda oma õigusi tõhusalt põhjendada?
 • Vastaspoole võimalikud illusioonid, mis tuleb juba esimese „argumendi-löögiga“ purustada!
 • Kirjalikult esitatud argumentide eelised ja puudused võrreldes suulise esitusega.
 • Õigusvormide tähendus, hierarhia ja vormivabaduse piirid. Kuidas kirjalik tekst võib olla mistahes õiguslikus vormis – vabast vormist notariaalse tõestuseni?
 • Millal piisab asja lahendamiseks e-kirjavahetusest? E-kiri haldusmenetluses

II Argumendid kirjalikus ja suulises väitluses

 • Mis on argument? Argumendi omadused ja otstarve.
 • Argumendi loogika ehk struktuur: eeldused, järeldusotsustus, järeldumisseos.
 • Argumendi sisu ja esituskuju. Argumendi läbipaistvuse reeglid.
 • Argumendi väärtus: korrektsus ja kaalukus. Kuidas vältida argumendivigu?
 • Vastaspoole argumentide nõrkuse või puudumise tuvastamine, demagoogiavõtete äratundmine.
 • Kuidas koostada veenvaid argumente? Mida endalt ja teistelt selleks küsida?
 • Kriitika vahendid. Kriitika ja vastuargumentide kasutamine väitluses.
 • Millistest argumentidest tuleb väitluse (vaidluse) jätkudes loobuda, millistega tasub jätkata ja millised võimalusel lisada? Kuidas argumenteeritult vastata küsimustele?

III Kirjaliku argumendi keel

 • Ametliku kirjastiili tunnused ja omadused.
 • Kuidas ära tunda ja vältida mõttetut kantseliiti?
 • Millal ja kuidas kasutada argumentatsioonis (nt auditi aruannetes) erialakeelt?
 • Teksti liigendamine ridadeks ja lõikudeks. Mõtete „õige“ järjekord tekstis. Loetelude koostamisest ja vormistamisest.
 • Normilausete (reeglite) ja faktilausete (asjaolude) eristamise tähtsusest.

IV Normid ja tõendid õiguslike argumentidena

 • Õiguslik argumentatsioon. Õiguslike argumentide kaks põhitüüpi.
 • Õigusliku järeldamise meetoditest (näitlikult). Millal matemaatika eksib?
 • Tõendiargumendid ja tõendamise loogika. Asjaolude ja tõendite seos. Otsesed ja kaudsed tõendid, tõendid tõendite kohta (mh elektroonilise kirja kättesaamise tõendamine).
 • Tõendite korrektsuse ja kaalukuse hindamine.
 • Argumenteerimine ja tõendamine erinevates õigusmenetlustes
 • E-kirja kättesaamise tõendamine

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,33 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki