Prindi

Võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat arvestades uusi Riigikohtu lahendeid.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad, krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid advokaadi- ja õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru (Viru väljak 4, Tallinn)

 

24. september (teisipäev) 2019

 

9.40-10.00 hommikukohv ja registreerimine

 

10.00-15.45  Pr Irene Kull, dr.iur, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

 

  • Lepingueelsed läbirääkimised, eellepingud, broneerimine
  • Võla tunnistamise ja tehingulise kohustuste võtmisega seotud kohtupraktikat
  • Nõude loovutamisega seotud õigusvaidlused
  • Lepingu täitmise mittenõuetekohasusest tulenevad vaidlused (peamiselt töövõtt)
  • Müüja vastutusega seotud kohtulahendid
  • Muu õiguskaitsevahendite kasutamisega seotud kohtupraktika
  • Leppetrahvi ja viivisega seotud kohtupraktika  
  • Tüüptingimuste kontroll ettevõtjatevahelistes lepingutes
  • Platvormilepingud Eesti kohtupraktikas ja teoorias

 

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki