Prindi

KORRAKAITSELINE HALDUSMENETLUS PRAKTIKAS: ETTEKIRJUTUS JA SUNNIRAHA

 

Eesmärk: käsitleda riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutuste ja hoiatuste sisule ning vormistamisele esitatavaid nõudeid, et tagada nende õiguspärasus ja ettekirjutuste tõhusa sundtäitmise võimalikkus. Selgitatakse haldussunnivahendite rakendamise (eelkõige sunniraha sissenõudmise) tingimusi ja korda ning antakse uuema kohtupraktika põhjal ülevaade praktikas esile kerkinud levinumatest eksimustest.

Eraldi tähelepanu pööratakse COVID-19 piirangute täitmise tagamisega seotud probleemidele!

Sihtgrupp: riigiasutused (sh inspektsioonid, ametid, politseiasutused) ja kohalikud omavalitsused; juristid, nõunikud, järelevalveinspektorid, spetsialistid, advokaadid, konsultandid, kohtutäiturid jpt haldusmenetlusega seotud isikud.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab riikliku järelevalve menetluses tehtavate ettekirjutustele esitatavaid nõudeid; mõistab haldussunnivahendite rakendamise tingimusi ja korda; omab ülevaadet levinumatest eksimustest kohtupraktika põhjal.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

28. aprill (kolmapäev) 2021

 

9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-15.45 Virgo Saarmets, Tallinna Ringkonnakohtu halduskolleegiumi kohtunik

  1. Ettekirjutus

1.1.    ettekirjutuse määratletus

–        resolutiivosa vormistamine

–        kõrvaltingimuste seadmine

1.2.    ettekirjutuse põhjendamine

–        faktiline alus

–        õiguslik alus

–        kaalutlusõiguse teostamine

1.3.    ettekirjutuse kehtivus

–        teatavaks tegemine

–        muutmine

–        kehtivuse lõppemine

  1. Sunniraha

2.1.    sunnivahendi rakendamise eeldused ja lubatavus

–        nõuded hoiatusele

–        üldkorralduse täitmise tagamine (sh COVID-19 piirangud)

–        ettekirjutuse täitmise kontrollimine

2.2.    sunniraha sissenõudmise kord

–        vabatahtlikuks tasumiseks tähtaja andmine

–        sissenõudmine täitemenetluse korras

–        korduv sunniraha

2.3.    sunnivahendi rakendamise vaidlustamine

Küsimusi-vastuseid

 

11.30–11.45 kohvipaus; 13.15–14.15 lõunavaheaeg

 

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki