Äriühinguõigus Riigikohtu uuemas praktikas. Uus äriregistri seadus

29. september (neljapäev) 2022

 

Eesmärk: käsitleda äriühinguõiguse olulisemaid probleeme uuemas Riigikohtu praktikas. Koolituse teisel poolel antakse ülevaade uuest äriregistri seadusest (493 SE, võeti vastu 13.04.22).

Õpiväljundid: koolitusel osaleja teab olulisemaid äriühinguõigusega seonduvaid probleeme Riigikohtu praktikas. Osaleja omab ülevaadet uue äriregistri seaduse olulisematest probleemidest.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, nõunikud, konsultandid (sh advokaadi- ja õigusbüroodest, notaribüroodest, pankadest, krediidiandjate- ja laenuvahendusettevõtetest, inkassofirmadest, kindlustusseltsidest), kohtunikuabid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, kohtujuristid ja -konsultandid, notarid, võlausaldajate esindajad, finantsjuhid, äriühingute juhtorganite liikmed, osanikud/aktsionärid jpt äriõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht: Hestia Hotel Europa konverentsikeskus, Paadi 5, Tallinn.

Konverentsikülalistel on võimalus parkida hotelli kõrval asuvasse EuroPark parklasse, hinnaga 24h 4 €. Hotelli ees asub ka Nautica parkla.

 

 

Ajakava ja käsitletavad teemad:

9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-15.45 Urmas Volens, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi esimees, Tartu Ülikooli kaasprofessor

Dokumentidega tutvumise nõue

Äriühingu esindamine

Osaniku vastutus

Osakapitali sissemakse tegemise kohustus

Juhatuse liikme ametisuhe

Osanike koosolek ja aktsionäride üldkoosolek, otsuse vaidlustamine jm

14.15-15.45 ülevaade 01.02.2023 jõustuvast äriregistri seadusest ning sellega ÄS-i tehtavatest olulisematest muudatustest

  • Äriregistri ning mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ühendamine ja registripidamise tervikregulatsioon
  • Kontsernivastutus
  • Ärinime broneerimine
  • Minimaalse osakapitali nõude kaotamine ja selle mõjud juhatuse ning osanike vastutusele
  • Osanike registri kehtestamine

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus

13.15-14.15 kerge lõunapaus

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht:  6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€, millele lisandub käibemaks (koos KMga on osalustasu 154,8 €). Osavõtutasu sisaldab koolitust, elektroonilisi koolitusmaterjale, hommikukohvi, kohvipausi ja kerget lõunapausi.

Soovi korral väljastame koolitusel täies mahus osalenutele elektroonilise tõendi.

 

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% .

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.