Eraõiguse konverents: arengud ja uus kohtupraktika

Konverentsi eesmärk: käsitleda tippjuristide vahendusel valikuliselt eraõiguses olulisi praktilisi õigusvaldkondi, kus on toimunud uusi arenguid ja milles on ka uut Riigikohtu praktikat.

Konverents on ühtlasi ka juubelikonverentsiks, mis tähistab koolitusettevõtte 25. aasta täitumist õigusalasel täienduskoolitamisel.

Konverentsile ootame kõiki meie varasematel koolitustel osalenuid, sh lektoreid, ja ka kõiki uusi tulijad, kes igapäevatöös rakendavad eraõigust.

Aeg ja koht: 23.09.21 Hestia Hotel Europa (Lääne-Euroopa konverentsisaal), Paadi 5, Tallinn.

 

Ajakava

 

09.30-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.20 Kalle Preismann, Preismann Koolitus OÜ juhataja

Juubelikonverentsi avamine, vaade möödunule ja tulevikku

10.20-10.55 Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu esimees

Arengud kohtusüsteemis ja kohtupraktikas

10.55-11.30 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Uut maksejõuetusõiguses: pankrot, saneerimine, füüsilise isiku pankrot

11.30-11.50 kohvipaus

11.50-12.25 Urmas Volens, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli kaasprofessor

Arengud äriühinguõiguses

12.25-13.00 Irene Kull, dr. iur., Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

Vääramatu jõu asjaoludele ja asjaolude muutumisele tuginemine  kohtupraktikas 

13.00-14.00 lõunasöök restoranis Olive

14.00-14.30 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Korteriomandi- ja korteriühistuõigus uuemas Riigikohtu praktikas

14.30-15.00 Priidu Pärna, dr. iur., Tallinna notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees

Servituutide, talumiskohustuse ja sundvalduse õiguslik sasipundar

15.00-15.30 Martin Käerdi dr. iur., Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor

Õiguskaitsevahendite kohaldamise uuemat praktikat

15.30-15.55 repliigid, küsimustele vastamine, konverentsi kokkuvõte

15.55-16.00 konverentsi lõpetamine

 

Soovijaile väljastame tõendi osalemise kohta.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

 

Osalemistingimused: osavõtutasu 139€+KM. Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

Hind sisaldab kohvi ja suupisteid ning lõunasööki restoranis Olive.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerimisvormil, tel 646 0002 või koolitus@preismann.ee.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki

  PANKROTISEADUSE UUED OLULISEMAD MUUDATUSED

   

  20. oktoober (kolmapäev) 2021

   

  Eesmärk: kommenteeritakse 1. veebruaril 2021 jõustunud maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Lühiülevaade antakse ka füüsilise isiku pankroti ja saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

  Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

  Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

  Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

   

  9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

  10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

  Käsitletavad teemad:

  1. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
  2. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu
  3. Maksejõuetuse teenistuse loomine
   • Eesmärk ja peamised ülesanded
   • Tegevuse korraldamine
   • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
  4. Kohtute roll pankrotimenetluses
   • Kohtute spetsialiseerumine
   • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
   • Nõuete kaitsmine
  5. Muudatused seoses pankrotihalduriga
   • Nimetamise kord
   • Tasustamise süsteem
  6. Võlausaldajatele häälte määramine
  7. Muudatused seoses nõuetega
   • Nõuete kaitsmise uus kord
   • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
   • Avalik-õiguslikud nõuded
  8. Pankrotimenetluse kiirendamine
   • Eelistungi ärajätmine
   • Kaebeõiguse piiramine
  9. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus
  10. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel, kohtuliku hüpoteegi probleem
  11. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
  12. Ärikeeld
  13. Kavandatavad muudatused füüsilisest isikust võlgniku kohustustest vabastamisel ja võlgade ümberkorraldamisel
  14. Kavandatavad olulisemad muudatused saneerimisel

  Küsimusi-vastuseid

  11.30-11.45 kohvipaus;

  13.15-14.15 lõunavaheaeg

   

  Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

  Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

  Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

   

  Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

  Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

  Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

   

  Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

   

   Koolitusele registreerimine

   Soovin lõunasööki