Eraõiguse konverents: arengud ja uus kohtupraktika

Print Friendly, PDF & Email

Konverentsi eesmärk: käsitleda tippjuristide vahendusel valikuliselt eraõiguses olulisi praktilisi õigusvaldkondi, kus on toimunud uusi arenguid ja milles on ka uut Riigikohtu praktikat.

Konverents on ühtlasi ka juubelikonverentsiks, mis tähistab koolitusettevõtte 25. aasta täitumist õigusalasel täienduskoolitamisel.

Konverentsile ootame kõiki meie varasematel koolitustel osalenuid, sh lektoreid, ja ka kõiki teisi, kes igapäevatöös rakendavad eraõigust.

Aeg ja koht: 23.09.21 Hestia Hotel Europa (Lääne-Euroopa konverentsisaal), Paadi 5, Tallinn.

 

Ajakava

 

09.30-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-10.20 Kalle Preismann, Preismann Koolitus OÜ juhataja

Juubelikonverentsi avamine, vaade möödunule ja tulevikku

10.20-10.55 Villu Kõve, dr. iur., Riigikohtu esimees

Arengud kohtusüsteemis ja kohtupraktikas

10.55-11.30 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, Tartu Ülikooli emeriitprofessor

Uut maksejõuetusõiguses: pankrot, saneerimine, füüsilise isiku pankrot

11.30-11.50 kohvipaus

11.50-12.25 Urmas Volens, dr. iur., Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli kaasprofessor

Arengud äriühinguõiguses

12.25-13.00 Irene Kull, dr. iur., Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik

Vääramatu jõu asjaoludele ja asjaolude muutumisele tuginemine  kohtupraktikas 

13.00-14.00 lõunasöök restoranis Olive

14.00-14.30 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Korteriomandi- ja korteriühistuõigus uuemas Riigikohtu praktikas

14.30-15.00 Priidu Pärna, dr. iur., Tallinna notar, Eesti Omanike Keskliidu juhatuse esimees

Servituutide, talumiskohustuse ja sundvalduse õiguslik sasipundar

15.00-15.30 Martin Käerdi dr. iur., Ellex Raidla advokaadibüroo partner, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse kaasprofessor

Õiguskaitsevahendite kohaldamise uuemat praktikat

15.30-15.55 repliigid ja küsimustele vastamine

15.55-16.00 konverentsi kokkuvõte ja lõpetamine

 

Soovijaile väljastame tõendi konverentsil osalemise kohta.

Korraldajad jätavad endale õiguse teha programmis muudatusi.

 

Osalemistingimused: osavõtutasu 139€+KM. Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

Hind sisaldab kohvi ja suupisteid ning lõunasööki restoranis Olive.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerimisvormil, tel 646 0002 või koolitus@preismann.ee.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki