Prindi

KOHTUPRAKTIKA PINNALT TÕUSETUNUD KORTERIOMANDI- JA KORTERIÜHISTUSEADUSE (KrtS) KOHALDAMISE AKTUAALSEID PROBLEEME

 

29. aprill (neljapäev) 2021

 

Eesmärk: selgitada varasematel koolitustel käsitlemata jäänud ja hiljem tehtud eri astme kohtute lahendite (sh halduskohtulahendite) pinnalt tõusetunud olulisi KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimusi. Riigikohtu lahendite hulgas analüüsitakse ka mitut varasemate seaduste kehtivuse aegset lahendit, milles avaldatud seisukohad võiksid olla kohaldatavad ka pärast KrtS-i kehtima hakkamist (st pärast 01.01.2018).

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja on tuttav olulisemate eri astme kohtute lahendite pinnalt kerkinud KrtS-i ja sellega seonduvate teiste õigusaktide sätete tõlgendamise ning kohaldamise küsimustega. Samuti oskab tõlgendada mõnd varasemat kohtulahendit, mille seisukohad on kohaldatavad pärast KrtS-i kehtima hakkamist.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

TEEMAD:

 1. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).
 2. Ehitusregistrisse korteriomandite kohta kantud andmete seaduslikkus ja vaidlustamine (EhS § 58 jt).
 3. Korteriomandi eriosa eristamine korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva hoone ja maatüki osast (KrtS § 4 jt).
 4. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu õigustikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).
 5. Korteriomaniku ja korteriühistu nõuded teiste korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite kaasomandi hulka kuuluva pinna ebaseaduslikust hõivamisest või korteriomaniku omandiõiguse muust rikkumisest (AÕS § 71 lg 2, § 89; KrtS § 30 lg 2, VÕS §-d 1037–1039 jt).
 6. Korteriomandite kaasomandi eseme osas ümberehituste tegemise seaduslikkuse tingimused (KrtS § 35 lg 1, § 38, § 39 jt).
 7. Korteriomanike üldkoosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1, TsÜS § 38, KrtS § 29 jt).
 8. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113; KrtS § 40 jt).
 9. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi eriomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

9.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

9.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5, § 35).

9.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

 1. Korteriomaniku nõuded teiste korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

10.1. Korteriomandi eriomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

10.2. Korteriomandi kaasomandi osaga seonduvate kohustuste rikkumisest tulenevad kahju hüvitamise nõuded (vt ka KrtS § 31 lg 1 p 1, lg-d 2, 4 ja 5).

10.3. Korteriomaniku muu tegevusega seonduvad kahju hüvitamise nõuded (vt VÕS § 115 jj, § 1043 jj).

 1. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu korteriomandi kaasomandi esemele tekitatud kahju hüvitamiseks (VÕS § 100, 101 lg 1 p 3, § 103 lg-d 1 ja 2, § 115 jj; KrtS § 4, § 31 jt).

Küsimusi ja vastuseid

 

11.30–11.45 kohvipaus;

13.15–14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€ (lisandub KM). Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€, sh KM. Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% (soodustus ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki