Prindi

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse uuemast rakenduspraktikast

Print Friendly, PDF & Email

 

26. mai (neljapäev) 2022

 

Eesmärk: koolitusel käsitletakse allolevatesse teemadesse puutuvaid  Riigikohtu ja ringkonnakohtute olulisemaid, varasematel koolitustel käsitlemata lahendeid koos seaduse kommentaaridega.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtunikuabid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad

Toimumiskoht: Tallinna kesklinn (täpne toimumiskoht täpsustamisel) või vastavalt riiklikult kehtestatud olukorrale Zoomi veebikeskkond.

 

Päevakava ja teemad:

9.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

1. Korteriomaniku teabenõue (KrtS § 45 jt).

2. Korteriomanike üldkoosoleku ja juhatuse koosoleku tühisuse tuvastamine või kehtetuks tunnistamine (TsMS § 368 lg 1; TsÜS § 38, KrtS §-d 20, 21, 24, 29 jt).

3. Korteriomanike otsuse vastuvõtmine koosolekut kokku kutsumata (KrtS § 21 jt).

4. Korteriomandi võõrandamise nõue (KrtS §-d 32, 33 jt).

5. Erikasutusõigus ja selle eristamine kaasomandi kasutuskorrast ning korteriomanike muudest kokkulepetest (KrtS §-d 9, 13, 14 jt).

6. Korteriomaniku ja korteriühistu (KÜ) nõuded teise korteriomaniku vastu õigusrikkumise lõpetamiseks või sellest hoidumiseks (KrtS § 30 lg 2 jt).

7. Kahju hüvitamise nõuded korteriomanike omavahelistes suhetes ja suhetes korteriühistuga (VÕS § 115 jt).

8. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu, mis tulenevad korteriomandite tavapärasest valitsemisest (VÕS §-d 108 ja 113, KrtS § 40 jt).

9. Korteriühistu juhatuse liikme tagasikutsumine ja juhatuse asendusliikme määramine (KrtS §-d 24, 25, MTÜS § 28 lg 2 jt).

10. Korteriomaniku nõuded korteriühistu ja teiste korteriomanike vastu seoses kaasomandi esemele kulutuste tegemisega (KrtS § 37 jt).

11. Korteriomaniku nõuded korteriomandi kaasomandi esemest saadud kasu hüvitamiseks (AÕS § 71 lg 2, § 72 lg 2, KrtS § 1 lg 3 jt).

12. Kohtumenetlusõiguse erisused korteriomandiga seotud kohtuasjades.

 

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja  klassiruumikoolituse puhul kohvipausi.

Soovi korral (Zoomi koolituse puhul) lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki