- Preismann Koolitus - https://preismann.ee -

Korteriomandi- ja korteriühistuseaduse kohaldamine ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas (kohtulahendite õiguslik analüüs)

Eesmärk: käsitleda viimase aja õiguslikke ja praktilisi probleeme korteriomandi- ja korteriühistuseaduse (KrtS) rakendamisel ringkonnakohtute ja Riigikohtu praktikas.
Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, kohtujuristid ja -konsultandid, krediidiasutused ja kindlustusseltsid, õigusbürood, notarid, kohalikud omavalitsused, korteriühistud, valitsejad (sh korteriomanike ühisuste valitsejad), kinnisvarahaldajad ja -hooldajad, kinnisvarabürood ja -arendajad, korteriomanikud, KOV-id jt, kes puutuvad kokku korteriomandiõigusega.
Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

01. oktoober (neljapäev) 2020

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-16.00 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

1. Hagita menetluse erisused korteriomandiga seotud kohtuasjades
1.1. TsMS § 613 lg 1 kohaldamine (kahju hüvitamise KO vastu, kindlustusele üleminek, TsMS §
423 lg 2 kohaldamine hagita asjas)
1.2. Esialgne õiguskaitse hagita menetluse asjades (TsMS § 477 1 , 616 jt)
1.3. TsMS § 477 lg 5 kohaldamine

2. Korteriomanike üldkoosoleku otsuste vaidlustamine
2.1. Korteriomanike üldkoosoleku vaidlustamise materiaalõiguslikud alused
2.2. Menetlusosaliste ring
2.3. Tuvastushuvi korteriomanike üldkoosoleku kehtivuse vastu
2.4. Uurimispõhimõte ning avalduse ja määruskaebuse piirid.

3. Korteriühistu nõuded korteriomanike vastu majandamiskulude ja viivise saamiseks
3.1. Majandamiskulude nõue
3.2. Viivise nõue
3.3. Majandamiskulude ja viivise nõuete rahvusvaheline kohtualluvus

4. Korteriomaniku teabenõue KÜ vastu

5. Korteriühistu juhatuse asendusliikme määramine

6. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded
6.1. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded teiste korteriomanike vastu
6.2. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded korteriühistu vastu
6.3. Korteriomanike kahju hüvitamise nõuded kolmandate isikute vastu
6.4. Kahju hüvitamise nõuete kohta vaheotsuse tegemise probleemid

7. Korteriomaniku kohustuste üleminek uuele omanikule ja korteriühistu pandiõigus

8. Korteriühistu põhikirja sätete tagasiulatuva jõu probleemid

9. Korteriomanike varasemate kokkulepete ja kasutuskorra otsustuste kehtivus pärast KrtS-i jõustumist

10. Isikliku kasutusõiguse kaotus korteriühistu pandiõiguse realiseerimise tõttu

11. Kaasomandi osa ebaseadusliku kasutamise tõttu tekkivad endise olukorra taastamise nõuded

12. KrtS-i jõustumisega seoses tekkinud korteriühistu sundlõppemisest tulenevad tuvastus- ja hüvitisnõuded

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki