Prindi

Liikluskuriteod karistusõiguse teoorias ja uuemas kohtupraktikas

Print Friendly, PDF & Email

 

14. september (kolmapäev) 2022

 

Eesmärk: liikluskuriteokoosseise käsitletakse mitte üksnes kohtupraktikast ülevaadet andes, vaid tuuakse välja ka õigusdogmaatilisi ja karistusõiguse üldosaga seonduvaid teemasid, nt joobeseisundi mõiste. Kohtupraktikast ei tehta pelka kokkuvõtet, vaid esitatakse ka kriitilisi küsimusi ja püütakse neile vastata. Ka peatutakse mõnevõrra kriminaalpoliitilistel teemadel: küsitakse selle järele, kas mingid liikluskuriteokoosseisud on üleliigsed või on hoopiski midagi puudu ning analüüsitakse ka sanktsioonide sobivust.

Sihtgrupp: liiklusõigusega, sh liikluskuritegudega seotud isikud, sh menetlejad, liiklusjärelevalve teostajad, politseiametnikud, prokurörid, kohtujuristid, vanglaametnikud, advokaadid, advokaadi- ja õigusbüroode juristid ja konsultandid; kindlustusseltsid, kahjukäsitlejad, autokoolid ja transpordiettevõtted; riigi  ja kohalike omavalitsuste juristid, nõunikud, spetsialistid jt ametnikud, vaidluste lahendajad, kohtutäiturid jpt, kes puutuvad kokku liiklusrikkumistega.

Toimumiskoht ja koolituse toimumisvorm: täpsustamisel

 

Päevakava:

9.40-10.00 registreerumine

10.00-14.00 Erkki Hirsnik, dr. iur, Tartu Ringkonnakohtu kriminaalkolleegiumi kohtunik, Tartu Ülikooli õppejõud

Käsitletavad teemad:

  • KarS § 424:

– mida tähendab sõiduki juhtimine ja millal võib kõne alla tulla juhtimise katse?

– joobeseisundi mõiste liiga kitsas tõlgendamine praktikas: sätte kohaldamine reeglina vaid vähemalt 1,5 promillise joobe puhul;

– kas narkojoobe puhul mängib rolli inimese suutmatus piisavalt kindlalt liigelda?

– joobeseisundi mõiste liiga lai tõlgendamine praktikas: tahtluse automaatne jaatamine ehk objektiivne vastutus; tahtlus mitte joobe, vaid joobest tingitud juhtimisvõimetuse osas;

– millal lõppeb üks juhtimine ja algab teine (korduvus)?

  • KarS § 4231:

– mida tähendab süstemaatilisus?

– kes on juhtimisõiguseta isik?

  • KarS § 4232:

– kas nõuded raske tagajärje (surm või tervisekahjustus) põhjustamisele on mõlema alternatiivi (joovasti tarvitamine ja põgenemine) puhul ühesugused?

  • KarS § 422 ja 423:

– miks need koosseisud üldse olemas on?

– millal saab rääkida koosseisupärase tagajärje põhjustamisest conditio-reegli mõistes?

– mida tähenda liiklusnõuete (hoolsuskohustuse) rikkumine?

– millal on juhile tema põhjustatud tagajärg ka normatiivselt omistatav – õigusvastasusseose, normi kaitseala ja teise isiku sekkumise problemaatika?

  • Liiklusrikkuja vastutus raske tagajärje tahtliku põhjustamise eest:

– kuidas tuleb sisustada kaudset tahtlust?

– kas tahtlus on naturalistlik (objektiivne) või normatiivne nähtus?

– kas juhil võib olla tahtlus selles, et ta sõidab surnuks mõne teise liikleja, aga jääb ise terveks?

– kas juht võib vastutada tegevusetusega tapmise eest, kui ta ohvrile abi ei osuta?

Küsimusi-vastuseid

 

12.00-12.20 paus

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5 akadeemilist tundi.

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

Ainult koolituse järelevaatamise eest tõendit ei väljastata.

 

Osavõtutasu 124€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 148,8€). Osavõtutasu sisaldab saalikoolituse puhul koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10%.

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.