PANKROTISEADUSE UUED OLULISEMAD MUUDATUSED

Print Friendly, PDF & Email

 

20. oktoober (kolmapäev) 2021

 

Eesmärk: kommenteeritakse 1. veebruaril 2021 jõustunud maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Lühiülevaade antakse ka füüsilise isiku pankroti ja saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

Parkimisinfo

 

Päevakava:

9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

1. Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjoni 1. etapp
2. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
3. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu; deposiit
4. Maksejõuetuse teenistus
– Eesmärk ja peamised ülesanded
– Tegevuse korraldamine
– Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
5. Kohtute roll pankrotimenetluses
– Kohtute spetsialiseerumine
– Kohtujuristi pädevuse laiendamine
– Nõuete kaitsmine
6. Muudatused seoses pankrotihalduriga
– Nimetamise kord
– Tasustamise süsteem
7. Võlausaldajatele häälte määramine
8. Muudatused seoses nõuetega
– Nõuete kaitsmise uus kord
– Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
– Avalik-õiguslikud nõuded
– Võlgniku vastuväide
– Nõuete tasaarvestamine
– Jaotusettepanekust loobumine
9. Pankrotimenetluse kiirendamine
– Täitemenetluse jätkamine
– Eelistungi ärajätmine
– Kaebeõiguse piiramine
10. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
11. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel
12. Kohtulik hüpoteek ja arestpant
13. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
14. Ärikeeld
15. Järelevalve pankrotimenetluses ja halduri distsiplinaarvastutus
16. Maksejõuetusõiguse revisjoni 2. etapp
– Füüsilisest isikust võlgniku maksejõuetuse uus regulatsioon
– Muudatused saneerimisel

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

NB Lähtuvalt kehtivatest riiklikest piirangutest seoses COVID-19ga palume tulla koolitusele väikese ajavaruga ning esitada kohapeal tõend, mis kinnitab kas:

  • lõpetatud vaktsineerimist,
  • COVID-19 läbipõdemist või
  • negatiivset COVID-testi tulemust (kuni 48 tundi varem tehtud antigeenitest või kuni 72 tundi varem tehtud PRC-test).

Koostöös konverentsikeskusega teeme omalt poolt kõik võimaliku, et meie koolitustel osalemine oleks Teile ohutu. Arvestame osalejate hajutatuse nõudega ruumides; tagatud on desinfitseerimisvahendid ning soovi korral kaitsemask.

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki