Prindi

PANKROTISEADUSE OLULISEMAD MUUDATUSED

 

24. märts (kolmapäev) 2021

 

Eesmärk: käsitleda maksejõuetuse revisjoni käigus välja töötatud pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi. Eelnõu 195 SE võeti vastu 16.12.20 ja jõustub 01.02.21.

Antakse ka lühiülevaade saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet saneerimisseaduse kavandatavatest muudatustest.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

 

9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-16.00 Paul Varul, TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

 1. Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
 2. Pankroti väljakuulutamata jätmine raugemise tõttu
 3. Maksejõuetuse teenistuse loomine
  • Eesmärk ja peamised ülesanded
  • Tegevuse korraldamine
  • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
 4. Kohtute roll pankrotimenetluses
  • Kohtute spetsialiseerumine
  • Kohtujuristi pädevuse laiendamine
  • Nõuete kaitsmine
 5. Muudatused seoses pankrotihalduriga
  • Nimetamise kord
  • Tasustamise süsteem
 6. Võlausaldajatele häälte määramine
 7. Muudatused seoses nõuetega
  • Nõuete kaitsmise uus kord
  • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
  • Avalik-õiguslikud nõuded
 8. Pankrotimenetluse kiirendamine
  • Eelistungi ärajätmine
  • Kaebeõiguse piiramine
 9. Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus
 10. Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses, sh osalemine pankrotimenetluse kulude katmisel, kohtuliku hüpoteegi probleem
 11. Pandipidaja kolmandast isikust pantija kohtumenetluses
 12. Ärikeeld
 13. Muudatused kohustustest vabastamisel ja võlgade ümberkorraldamisel
 14. Kavandatavad olulisemad muudatused saneerimisel

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda kas alloleval registreerumisvormil, e-mailil koolitus@preismann.ee või tel 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki