Prindi

Olulisemad muudatused maksejõuetusõiguses

Print Friendly, PDF & Email

 

23. märts (kolmapäev) 2022

 

Eesmärk: kommenteerida 1. veebruaril 2021 jõustunud pankrotiseaduse olulisemaid muudatusi. Ülevaade antakse ka füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust (FIMS), sh saneerimisseaduse muudatustest.

Sihtgrupp: advokaadid, pankrotihaldurid, kohtutäiturid, juristid, konsultandid ja nõunikud (advokaadi- ja õigusbüroodest, krediidiasutustest, kohtutest, kinnisvarasektorist, inkassofirmadest jt ettevõtetest), õigusnõustajad, võlanõustajad, kohtunikuabid, äriühingute juhtorganite liikmed, tegevjuhid, finantsjuhid, audiitorid, raamatupidajad, krediidijuhid, riigiasutuste ja kohalike omavalitsuste ametnikud jpt.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab pankrotiseaduse jt seaduste muutmise seaduse olulisemaid muudatusi ning omab ülevaadet füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse eelnõust.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Tallinn, Viru väljak 4, 2. korrus).

Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipauside ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.

Parkimisinfo

 

Päevakava:

9.40-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-16.00 Paul Varul, Advokaadibüroo TGS Baltic vanempartner, vandeadvokaat

Käsitletavad teemad:

 1. Pankrotiseadus
  • Pankrotiseaduses muudatuste tegemise lähtealused, maksejõuetusõiguse revisjon
  • Maksejõuetuse eelduste täpsustamine
  • Maksejõuetuse teenistus
   • Eesmärk ja peamised ülesanded
   • Tegevuse korraldamine
   • Pankrotimenetlus avaliku uurimisena
  • Muudatused seoses pankrotihalduriga
   • Nimetamise kord
   • Tasustamise süsteem
  • Muudatused seoses nõuetega
   • Nõuete kaitsmise uus kord
   • Kaitsmiseta tunnustatud nõuete nimekirja laiendamine
   • Avalik-õiguslikud nõuded
   • Jaotusettepanekust loobumine
  • Pankrotimenetluse kiirendamine
  • Pankrotimenetlusega seonduv kohtumenetlus ja kohtumenetluse kulud
  • Pandipidaja positsioon pankrotimenetluses
   • Kohtulik hüpoteek ja arestpant
   • Pandipidaja kolmandast isikust pantija pankrotimenetluses
  • Muud olulisemad muudatused
   • Võlausaldajatele häälte määramine
   • Ärikeeld
   • Kohtute rolli suurendamine, kohtute spetsialiseerumine
 1. Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (FIMS)
  • Uue seaduse lähtealused ja struktuur
  •  Maksejõuetusavaldus
   • Menetlemine ja otsused
   • FIMS ja PankrS seosed
  • Usaldusisik
  • Võlgade ümberkujundamise menetlus
  • Kohustustest vabastamise menetlus
   • Uued põhimõtted
   • Seosed pankrotimenetlusega
 1. Saneerimisseadus
  • Olulisemad muudatused

Küsimusi-vastuseid

 

11.30-11.45 kohvipaus;

13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki