Prindi

Perekonnaõiguse rakenduspraktikat

Print Friendly, PDF & Email

 

10. märts (neljapäev) 2022

 

Eesmärk: käsitleda perekonnaõiguse aktuaalsemaid küsimusi; vanema ja lapse, eestkostja ja eestkostetava õigussuhte ning elukaaslaste ja abikaasade varasuhtega seonduvat ning teemakohast uuemat Riigikohtu praktikat. Koolitusel antakse ülevaade ka perekonnaseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse uutest muudatustest, mis reguleerivad lapse ülalpidamiskohustust ja elatist (474 SE, jõustus 01.01.2022).

Sihtgrupp: juristid ja konsultandid (sh advokaadi- ja notaribüroodest, õigusbüroodest, krediidiasutustest, kindlustusfirmadest), advokaadid, riigi- ja kohalike omavalitsuste ametnikud (sh lastekaitsespetsialistid, sotsiaaltöötajad, perekonnaseisuameti ametnikud), lastekaitseorganisatsioonide esindajad, perenõustajad, eakate ja puuetega isikute hoolekandeteenistuste osutajad, notarid, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, politseiametnikud, kohtuametnikud jt valdkonnaga seotud isikud.

Õpiväljundid: koolituse läbinu teab aktuaalsemaid uuemaid muudatusi õigusloomes ning on teadlik teemakohastest aktuaalsetest materjalidest, uuringutest ja Riigikohtu praktikast. Ta teab lapse seadusjärgse ülalpidamise ning hooldus- ja suhtlusõiguse olulisemaid põhimõtteid ning nõudeid eestkostele (tehingud, eestkostja ülesanded). Koolitusel osalenu teab elukaaslaste ning abikaasade varasuhteid puudutavaid nõudeid ja põhimõtteid.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus, Viru väljak 4 (2. korrus), Tallinn.

Koolitusruum vastab tervisekaitse nõuetele ning on varustatud tänapäevase esitlustehnikaga. Osalejatele on tagatud kogu koolituse jooksul joogivesi ning kohvipausi(de) ajal kohv/tee/vesi ja suupisted. Soovi korral on võimalik tellida ette lõunasöök läheduses asuvast söögikohast.

Parkimisinfo

 

Päevakava:

09.30-10.00 registreerumine ja hommikukohv

10.00-15.30 Susann Liin, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi nõunik, Tartu Ülikooli perekonna- ja pärimisõiguse õppejõud

I Aktuaalset perekonnaõiguses
uut õigusloomes
materjale ja uuringuid
II Elatis alaealisele lapsele
elatise arvutamine alates 01.01.2022 (474 SE)
varasemad elatiselahendid
 
III Vanema ja lapse õigussuhe, eestkoste
hooldus- ja suhtlusõigus
eestkostetava tehingud ja eestkostja ülesanded
III Elukaaslaste ja abikaasade varasuhted
seltsinguvara koosseis ja likvideerimine
abikaasade ühisvara valitsemine, jagamine ning sellele sissenõude pööramine

11.30-11.45 kohvipaus; 13.00-14.00 lõunavaheaeg

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5,7 akadeemilist tundi auditoorset õpet

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral elektroonilise tõendi. Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite või märkige vastavad andmed peale koolitust tagasisideankeedile.

 

Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks (koos käibemaksuga on hind 154,8€). Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki