Sisekoolitused

Preismann Koolitus on valmis korraldama ettevõtete/asutuste jaoks spetsiaalseid koolitusseminare, mille programm koostatakse vastavalt tellija vajadustele ja kuulajate sihtgrupile.

Lektoritena esinevad meie koolitustel seadusloomes osalenud juristid sh advokaadid, Tartu Ülikooli õppejõud, kohtunikud sh Riigikohtust, Justiitsministeeriumi ametnikud jt omal alal praktiseerivad spetsialistid, vastavate ametkondade juhid jt.