Prindi

Rahapesu tõkestamisega seonduvad uued seadusemuudatused ja praktilised probleemid

Eesmärk: käsitleda rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse 2020.a uusi ja kavandatavaid muudatusi, sh EL õiguses. Mh käsitletakse ka virtuaalvääringutega seonduvat ja notarite rolli rahapesu tõkestamisel.

Sihtgrupp: finantsettevõtted, sh krediidiasutused jt kohustatud isikud finantssektoris (krediidiandjad  ja -vahendajad, makseasutused, hoiu-laenuühistud, finantside kaasajad jpt. Samuti vastavuskontrolliga tegelejad, audiitorid, advokaadid, notarid, juristid jpt puudutatud isikud.

Toimumiskoht: Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, Tallinn).

 

 11. november (kolmapäev) 2020

 

9.40-10.00        registreerimine ja hommikukohv

10.00-12.30     Sören Meius, Rahandusministeeriumi ettevõtluse ja arvestuspoliitika osakonna nõunik, eelnõud välja töötanud töögrupi liige

2020 RP/TR teemaga seonduvad õigusmuudatused

 • RahaPTS 2020 (5. RP/TR direktiivi- AMLD5 – ülevõtmine) (130 SE vastu võetud 17.06.2020, jõust. 10.09.20 ja 2021). Pangakontode register, kohustatud isikud ja nende usaldusväärsus, riikliku taustaga isikud, tegelikud kasusaajad, vilepuhujate kaitse, hoolsusmeetmed jm.
 • Euroopa Komisjon on avaldanud laiaulatusliku ja mitmetahulise tegevuskava, mis koosneb konkreetsetest meetmetest, mida komisjon kavatseb järgmise 12 kuu jooksul võtta, et parandada rahapesu ja terrorismi rahastamise vastast võitlust käsitlevate ELi õigusnormide järelevalvet ja koordineerimist ning nende täitmise tagamist. Uue tervikliku tegevuskavaga tahetakse kõrvaldada võimalikud allesjäänud lüngad ja puudused ELi õigusnormides.
 • Edasised algatused ja RAB muutumine iseseisvaks valitsusasutuseks 1. jaanuarist 2021.
 • Eesti rahapesu ja terrorismi rahastamise riiklik riskihinnang (NRA 2020).
 • Moneyvali hindamisvisiidiks (2021) valmistumine – tegevuskava ja ajaraamistik.

 

13.30-14.15   Gerle Reinumägi, Notarite Koda, rahapesu tõkestamise ja notarite järelevalve ekspert

Notarite rollist rahapesu tõkestamisel. Millega arvestada notari juurde tehingut tõestama tulles?

 • Üldised hoolsusmeetmed tehingu tõestamisel.
 • Täiendavad hoolsusmeetmed rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seadusele tuginedes.

 

14.15-15.15 Kristen Leppik, Rahandusministeeriumi finantsturgude poliitika osakonna peaspetsialist

 • Muudatused virtuaalvääringute õiguslikus raamistikus (eeskätt 10.03.2020 jõustunud uus RahaPTS-i redaktsioon) – RahaPTS muudatustega seotud arengud Eesti krüptoturul.
 • MiCA ehk Euroopa Komisjoni ettepanek kehtestada määrus krüptovarade reguleerimiseks – kokkuvõte sisust, Eesti turuosaliste tagasisidest ja edasistest sammudest.
 • Siseriiklikud arengud krüptovarade reguleerimisel (krüptovarade reguleerimise VTK-s käsitletud teemad).

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 12.30-13.30 lõunavaheaeg

 

Soovi korral väljastame tõendi osalemise kohta.

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 5 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

Osavõtutasu: 129€ + KM. Hind sisaldab koolitusmaterjali, hommikukohvi ja kohvipausi. Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh KM). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida. Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerimisvormil, e-mailil koolitus@preismann.ee või tel 646 0002 teel.

 

  Koolitusele registreerimine

  Soovin lõunasööki