Veebikoolitus “Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemad lahendid 2020-2021”

Print Friendly, PDF & Email

 

4. november (neljapäev) 2021 

 

Eesmärk: käsitleda Riigikohtu tsiviilkolleegiumi olulisemaid 2020-2021 lahendeid materiaalõiguses (VÕS, TLS, PKS, TsÜS, TMS) ja tsiviilkohtumenetluses (TsMS).

Sihtrühm: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad jt teemaga seotud isikud.

Õpiväljundid: koolitusel osalenu teab 2020-2021 olulisemaid tsiviilkolleegiumi lahendeid materiaal- ja menetlusõiguses.

Toimumiskoht: Zoomi keskkond. Registreerunutele saadetakse link koolituskeskkonda koolitusele eelneval päeval enne kell 15.00.

Vajalik on hea internetiühendus ning kõlarite olemasolu. Koolituse jooksul saab lektorile küsimusi esitada kirjutades need chatiaknasse.

 

Päevakava:

09.45-10.00 kogunemine Zoomi keskkonnas

10.00-15.30 Tambet Tampuu, Riigikohtu tsiviilkolleegiumi kohtunik

Käsitletavad teemad:

I Materiaalõigus

 1. Töölepingu eristamine töövõtulepingust (TLS § 1, VÕS § 635 jj)
 2. Müügilepingu rikkumisest tulenev hinna alandamine (VÕS § 100, § 101 lg 1 p 4, § 112 jt)
 3. Hagi tagamise ja esialgse õiguskaitse kohaldamisega tekitatud kahju hüvitamine (TsMS § 391, VÕS § 1043 jj).
 4. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus omandiõiguse rikkumise ja isiklike õiguste rikkumise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p-d 4 ja 5, § 1046, § 1050 jt).
 5. Delikti üldkoosseisul põhinev (süüline) vastutus isiku tervise kahjustamise korral (VÕS § 1043,  § 1045 lg 1 p 2, § 1046, § 1050 jt)
 6. Konkurentsiseaduse § 16 p-de 1, 3 ja 6 rikkumisest tulenev tsiviilõiguslik vastutus
 7. Esindusõiguseta teist isiku esindanud isiku kohustus hüvitada kahju (TsÜS § 130)
 8. Osaniku poolt osaühingu vastu esitatava kahju hüvitamise nõude aegumine (TsÜS §-d 146 jj)
 9. Võlatunnistus ja selle liikide eristamine (VÕS § 30 jt)
 10. Nõuete tasaarvestamine (VÕS § 197 jj)
 11. Sundtäitmise lubamatuks tunnistamine (TMS § 221 jt)
 12. Lapse nõue oma vanema vastu elatise saamiseks lapse vahelduva elukoha korral (PKS § 10, 105 lg 3 jt)

II Menetlusõigus 

 1. Hagi tagamine (TsMS § 377 jj)
 2. Asja kuulumine maakohtu pädevusse (TsMS § 1, § 371 lg 1 p 2, § 423 lg 1 p 13, § 475)
 3. Hagi menetlusse võtmisest keeldumine või läbi vaatamata jätmine hagi õigusliku perspektiivituse tõttu (TsMS § 371 lg 2, § 423 lg 2 jt)
 4. Sama hagi teistkordse menetlemise keeld (TsMS § 371 lg 1 p-d 4-7; § 423 lg 1 p 3, 4, 5; § 428 lg 1 p 2, § 368 lg 1 jt)
 5. Hagi muutmine ja täpsustamine (TsMS § 376 jt)
 6. Menetlusosalisele tähtaja määramine tema avalduse, taotluse jms puuduse kõrvaldamiseks (TsMS  § 3401)
 7. Kohtu kvalifitseerimis- ja selgitamiskohustus (TsMS § 492, § 438 lg 1 jt)
 8. Menetluskulude jaotus kohtuasja osalise lahendamise korral (TsMS § 173 lg 1 jt)
 9. Tuvastushagi (TsMS § 368 lg 1)
 10. Kohtudokumentide kättetoimetamine (TsMS § 306 jj)
 11. Kohtuasja lahendamine kirjalikus menetluses (TsMS §-d 341, 403 jt)
 12. Eeltõendamismenetlus (TsMS § 244 jj)

Küsimused-vastused

 

11.30–11.45 paus

13.15–13.45 paus

 

Õppemeetodid: veebipõhine interaktiivne koolitus

Koolituse maht: 6,3 akadeemilist tundi veebikeskkonnas toimuvat õpet

Koolitusel täies mahus osalenutele väljastame soovi korral tõendi. Tõendi väljastame veebikoolitusele registreerunud ning oma nimega koolituskeskkonda sisenenud osalejale.

Tõendi saamiseks palun saata koolitus@preismann.ee oma nimi, isikukood või sünniaeg ning meiliaadress, millele tõendit soovite.

 

Osavõtutasu: 129€, millele lisandub käibemaks (koos KM on osalustasu 154,8 €).

Püsiklientidele hinnasoodustus –10% .

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine