Prindi

Üürileping praktikas ja uued muudatused

 

Eesmärk: käsitleda viimase aja praktilisi probleeme äri- ja eluruumi üürilepingus ning anda nõu, kuidas lepingulisi vaidlusi vältida ja ennetada. Samuti kuidas õiguskaitsevahendid edukalt maksma panna ja argumenteeritult nõudeid esitada. Teemasid käsitletakse koos värskema Riigikohtu praktikaga. Samuti antakse ülevaade Riigikogu menetluses olevast võlaõigusseaduse muutmise eelnõust (üürisuhted) 232 SE.

Sihtgrupp: juristid, sh advokaadid, õigusnõustajad, kinnisvara arendajad, üürileandjad, kinnisvarabürood, ehitusettevõtted, krediidiasutused, kaubanduskeskused, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, ehitusvaldkonna äriühingute osanikud/ aktsionärid, juhatuste liikmed, kohtujuristid, nõunikud, konsultandid, kohtunikuabid jpt teemaga seotud isikud.

Toimumiskoht: Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn)

 

19. november (neljapäev) 2020

 

9.40-10.00 registreerimine ja hommikukohv

10.00-15.45  Urmas Volens, dr. iur, Advokaadibüroo NOVE partner, vandeadvokaat; alates 01.11.20  Riigikohtu kohtunik;

                         Arsi Pavelts, PhD, Advokaadibüroo NOVE partner, vandedvokaat

 

KÄSITLETAVAD TEEMAD:

Lühiülevaade VÕS-is üürilepingu muutmise eelnõust 232 SE

(mh leppetrahvi ja viivisekokkulepped, korrashoiu- ja parenduskulude kokkulepped, teavitamiskohustused, üüri tõstmine, üürilepingu ülesütlemine jm)

 

1.Üürilepingulised kohustused ja nende eristamise tähendus

1.1. Lepinguliste kohustuste süstemaatika, VÕS-i üld- ja eriosa tähendus

1.2 Üürileandja põhi- ning kõrvalkohustused

1.3 Üürniku põhi- ning kõrvalkohustused

1.4 Eluruumi, äriruumi ja kinnisasja üürilepingu erisätted

1.5 Lepingueelsed kohustused (sh lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevate kohustuste sisu ja ulatus). Rikkumise tagajärjed ning seos lepinguliste õiguskaitsevahenditega

2. Üürilepingu sõlmimine, vaidluste ennetamine ja planeerimine

    • Töövõtulepinguga seotud vaidluse ennetamise peamised abinõud
    • Töövõtulepingust tuleneva vaidluse edukas planeerimine alates konflikti ilmnemisest

3. Üürileandja kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

3.1 Õiguskaitsevahendite süstemaatika ja konkurents

Lepingulised õiguskaitsevahendid, tsiviilõiguslikud õiguskaitsevahendid, deliktilised nõuded, lepingueelsetest läbirääkimistest tulenevad kohustused ja nõuded.

3.2 Kohustuste rikkumise liigid

3.2.1 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

3.2.2 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

3.2.3 Kõrvalkohustuste rikkumine

3.3 Üürieseme üleandmiskohustuse rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.4 Üürieseme kasutamise võimaldamise ja korrashoiukohustuse rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.5  Kõrvalkohustuste rikkumine

Mõiste

Üürniku õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

3.6 Nõuete aegumise erisused

4. Üürniku kohustuste rikkumine. Õiguskaitsevahendite kasutamise eeldused ja tagajärjed

4.1 Kohustuste rikkumise liigid

4.1.1 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

4.1.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

4.2 Üüri- ja kõrvalkulude maksmise kohustuse rikkumine

Mõiste

Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

Üürileandja tagatised

4.3 Muude kohustuste rikkumine, sh kõrvalkohustuste rikkumine

Mõiste

Üürileandja õiguskaitsevahendid ja nende maksmapaneku eelduse ning tagajärjed

Üürileandja tagatised

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi

Õppemeetodid: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet

 

 Osavõtutasu 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök 19 € (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

    Koolitusele registreerimine

    Soovin lõunasööki