Prindi

UUT JA PRAKTILIST VÕLAÕIGUSES

Eesmärk: Käsitleda võlaõigusseaduse uut rakenduspraktikat uuema Riigikohtu praktika ja VÕS-i sätete
tõlgendamise ja kommenteerimise varal.

Sihtgrupp: juristid sh advokaadid, õigusnõustajad, kohtutäiturid, pankrotihaldurid, krediidiasutuste esindajad,
krediidiandjad ja –vahendajad, kohtujuristid, kohtunikuabid, notarid, nõunikud, konsultandid advokaadi- ja
õigusbüroodest, inkassofirmadest, kohtutäituri- ja notaribüroodest, registrite ja kohtute ametnikud, riigi- ja kohalike
omavalitsuste ametnikud jt tsiviilõigusega seotud isikud.

Toimumiskoht:  Original Sokos Hotel Viru konverentsikeskus (Viru väljak 4, 2. korrus, Tallinn).

 

29. september (teisipäev)

 

9.40-10.00 registreerimine, hommikukohv

10.00-15.45 Irene Kull dr.iur, Tartu Ülikooli tsiviilõiguse professor

1. Rikkumise vabandatavus kui vastutusest vabastamise alus ja õiguskaitsevahendi kasutamise eeldus –
üld- ja erinormid võlaõigusseaduses:
· kestvuslepingud (üürileping, laenu- ja krediidileping, käsund)
· ühekordsed lepingud (müügileping, töövõtuleping)
2. Lepingu aluseks olevate asjaolude muutumisele tuginemine VÕS § 97 kui üldsätte ja erinormide
alusel.
3. Lepingu muutmise õigus: ühepoolne ja kokkuleppeline. Muutmisõiguse sisu ja kokkulepete kehtivus;
tüüptingimuste kehtivusega seotud probleemid.
4. Nõuete esitamisega seotud kohtupraktika (aegumine, õiguse kaotamine, isikute paljusus jms).
5. Vastutuse kokkuleppeline reguleerimine lepingus.
6. Uuem kohtupraktika kahju hüvitamise asjades (hagi tagamine; mittevaraline kahju)
Teemasid käsitletakse üüri-, laenu- ja krediidi-, müügi-, töövõtulepingute ning käsundi näidetel.

 

Küsimusi-vastuseid

11.30-11.45 kohvipaus; 13.15-14.15 lõunavaheaeg

 

Koolitusel osalenutele väljastame soovi korral tõendi.

Õppemeetod: interaktiivne loeng, arutelu

Koolituse maht: 6 akadeemilist tundi auditoorset õpet.

 

Osavõtutasu: 129€. Hinnale lisandub käibemaks. Koolituse hind sisaldab koolitusmaterjali ja kohvipausi.

Soovi korral lisandub lõunasöök hinnaga 19€ (sh käibemaks). Registreerimisel palume lõunasöögisoovi kindlasti märkida.

Püsiklientidele hinnasoodustus -10% (ei laiene lõunasöögile).

 

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

Koolitusele registreerimine

Soovin lõunasööki