Prindi

Veebikoolitus “UUT JA AKTUAALSET IT-ÕIGUSES: IT-lepingute, e-tehingute, intellektuaalomandi ja andmekaitse problemaatikat”

Eesmärk: anda osalejatele teadmised IT-õiguse valdkonna aktuaalsetest teemadest lähtudes erinevate osapoolte vaatenurgast.

Sihtgrupp: ettevõtete ja asutuste esindajad, kes puutuvad oma töös kokku IT-õiguse erinevate valdkondadega, eelkõige erinevate IT-õiguse lepingute (esmajoones erinevad e-lahendused, pilveteenused, tarkvaraga seotud tehingud, kodulehed jne), e-tehingute, andmekaitse ja intellektuaalomandi temaatikaga.

Õpiväljundid: koolitusel osaleja saab ülevaate levinumatest IT-õiguse alastest probleemidest, samuti teemakohastest õigusaktidest ja allikatest. Teab erinevaid internetitehingute tüüpe ja nende eripärasid õiguslikus kontekstis. Teab, millele pöörata tähelepanu erinevate lepingute ja tüüptingimuste koostamisel. Omab ülevaadet aktuaalsemast andmekaitse, autorikaitse ning intellektuaalomandi problemaatikast IT-valdkonnas. Teab olulisemat nii riigisisese kui piiriülese (digi)allkirjastamise ja tõendamise õiguslikest küsimustest.

Toimumiskoht:  Zoom

4. mai (teisipäev) 2021

 

Koolitaja: Liisi Jürgen, vandeadvokaat, NJORD Advokaadibüroo partner ja IT-õiguse ja andmekaitsevaldkonna juht, Tartu Ülikooli ja Tallinna Tehnikaülikooli külalislektor.

Tema peamised tegevusvaldkonnad on e-kaubandus ja IT-lepingud. Liisi Jürgen on spetsialiseerunud juriidilistes küsimustes, mis puudutavad andmekaitset, e-kaubandust, elektroonilist allkirjastamist (k.a autentimise ja e-ID õiguslikke küsimusi), tarbijakaitset ja tootearendust. Liisi nõustab kliente ka äriõiguses ning healthtech’i vallas. Ta osales aastatel 2015-2016 e-identimise ja e-tehingute usaldusteenuste seaduse väljatöötamisel Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi juures loodud töörühmas. Liisi sai 2015. aastal oma teise juura magistrikraadi Saksamaa Münsteri Ülikoolist. Tema lõputöö on kirjutatud teemal „Elektroonilised allkirjad vastavalt EL seadustele“. Samuti on ta juuras omandanud bakalaureuse- ja magistrikraadi Tartu Ülikoolist.

 

Päevakava:

09.50-10.00 kogunemine koolituskeskkonda

10.00-11.00 koolitus

11.00-11.10 paus

11.10-12.10 koolitus

12.10-12.40 lõunapaus

12.40-13.30 koolitus

Küsimused-vastused

 

Käsitletavad teemad:

 • Ülevaade levinumates IT-lepingutest ja praktilistest probleemidest.
 • Ülevaade olulisematest teemakohastest Eesti ja rahvusvahelistest õigusaktidest ja allikatest.
 • Põhilised internetitehingute tüübid ja millised õiguslikud regulatsioonid neile kehtivad.
 • Kuldreeglid, kuidas koostada turvalisi e-kaubanduse või e-teenuse tüüptingimusi ja lepinguid lähtudes tehingu erinevate osapoolte vaatenurgast. Tarbijakrediidilepingute sõlmimine sidevahendi kaudu.
 • Olulisemat andmekaitsest. Millised õigused ja kohustused on andmete töötlemisel toote või teenuse pakkujal, vahendajal ja tellijal/kasutajal. Andmekaitse erisused piiriülestes veebilahendustes ja süsteemides (sh kontsernisiseselt).
 • Intellektuaalomandi problemaatikat IT-valdkonnas. Konkurentsipiirang ja konfidentsiaalsusnõue. Autoriõigusega kaitstud teoste kasutamine.
 • Open Source tarkvara/vabavara /tasuta tarkvara. Millised on ohukohad kasutajale ja kuidas neid vältida. Erinevad litsentside tüübid. Millised on serveri/tarkvara omaniku õigused ja kohustused.
 • Allkirjastamine ja tõendamine riigisiseselt ja piiriüleselt (paberivaba/elektrooniline/digitaalne). Mida peab nii ettevõtja kui teenuse kasutaja teadma digiallkirja õiguslikest küsimustest. Kuidas elektroonilisi dokumente turvaliselt saata.
 • Mis juhtub, kui kellegi õigusi rikutakse või kui teenus ei toimi. Nt kes vastutab, kes pakub supporti, kes peab maksma kahjutasu. Kes ja kuidas korraldab järelevalvet. Kuidas see õiguslikult piiriüleselt toimub (nt kui toote/teenuse pakkuja või vahendaja ettevõtte serverid paiknevad mitmetes erinevates riikides).

Jooksvalt tuuakse teemade juurde näiteid (kohtu)praktikast.

 

Õppemeetodid: interaktiivne loeng

Koolituse maht: 4 akadeemilist tundi veebi teel toimuvat õpet

 

Päev enne koolitust saadame registreerunuile lingi, mille kaudu saate siseneda online-veebikeskkonda ning täpsemad juhendid.

Osalemiseks on vajalik arvuti ning hea internetiühenduse olemasolu.

Küsimused koolitajale palume saata enne koolitust aadressile koolitus@preismann.ee. Koolituse ajal saab lisaks kuulamisele esitada küsimusi vestlusakna kaudu.

 

Osavõtutasu 119€. Hinnale lisandub käibemaks. Osavõtutasu sisaldab elektroonilist koolitusmaterjali, mille saadame osalenutele peale koolitust; samuti järelevaatamise võimalust peale koolitust.

Osavõtuks palume eelnevalt registreeruda alloleval registreerumisvormil, e-posti teel: koolitus@preismann.ee või telefonil 646 0002.

 

  Koolitusele registreerimine